FI SV

Brigadgeneral Mauri Koskela fortsätter som biträdande kommendör för UNDOF-insatsen

Försvarsministeriet 21.4.2017 12.06 | Publicerad på svenska 21.4.2017 kl. 12.10
Pressmeddelande

Republikens president har på framställning från statsrådet förlängt brigadgeneral Mauri Koskelas uppdrag som biträdande kommendör för UNDOF-insatsen från den 5 juni 2017.

Republikens president fattade den 7 april 2017 beslut om att förlänga Finlands deltagande i FN:s UNDOF-insats med ett år räknat från den 5 juni 2017 och omfattande högst tre soldater.

Brigadgeneral Mauri Tapani Koskela (f. 1960) blev biträdande kommendör för UNDOF-insatsen i juni 2016. Före det har han tjänstgjort i flera internationella uppdrag bl.a. som stabschef i FN:s UNMIL-insats i Liberia, avdelningschef vid Finlands avdelning i Afghanistan, operativ chef i FN:s UNPREDEP-insats i Makedonien och bataljonsofficer i SFOR-insatsen.

United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) är Förenta nationernas fredsbevarande insats, som grundades år 1974 och vars syfte är att övervaka vapenstilleståndet mellan Syriens och Israels styrkor samt villkoren i vapenstilleståndsavtalet på Golan. Finland har deltagit i UNDOF-insatsen åren 1979-1993 och sedan år 2016.

Mera information om UNDOF-insatsen finns på FN:s webbplats på adressen http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/undof/

Mer information ges av Aila Helenius, konsultativ tjänsteman. vid försvarsministeriet, tfn 0295 140432.