FI SV EN

Katainen och arbetsminister Ihalainen deltar i EU-möte i Paris

Statsrådets kommunikationsavdelning 5.11.2013 10.29
Pressmeddelande 468/2013

Statsminister Jyrki Katainen och arbetsminister Lauri Ihalainen deltar i en EU-konferens om ungdomssysselsättning i Paris tisdagen den 12 november. EU-ländernas stats- och premiärministrar och ministrar med ansvar för sysselsättningsfrågor har bjudits in till mötet. Mötet är det andra EU-mötet på stats- och regeringschefsnivå som fokuserar på kampen mot ungdomsarbetslösheten. Det första mötet hölls i Berlin i juli. "Det finns för närvarande 5,5 miljoner unga arbetslösa i Europa. Situationen är ohållbar särskilt för de unga arbetslösa själva. Det är medlemsstaterna som bär huvudansvaret för att lösa situationen, men det är också viktigt att diskutera lösningar på EU-nivå. Det viktigaste är att medlemsländerna skapar goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt och företagande och att de satsar på högklassig utbildning och en smidig övergång från utbildning till arbetslivet", sade statsminister Katainen.

Arbetsminister Lauri Ihalainen framhäver vikten av EU:s ungdomsgaranti.

"Det är glädjande att det arbete som har gjorts för ungdomsgarantin i Finland även intresserar de andra EU-länderna. De höga ungdomsarbetslöshetssiffrorna är oroväckande och vi beslutsfattare har en gemensam skyldighet att ingripa i de ungas arbetslöshet och bristande delaktighet. EU-mötet är ett bra tillfälle att utbyta erfarenheter och god praxis när det gäller att främja de ungas sysselsättning. Det handlar också om rättvisa mellan generationerna", påpekade arbetsminister Lauri Ihalainen.

Enligt EU:s ungdomsgaranti ska medlemsländerna erbjuda unga en arbetsplats eller fortsatt utbildning inom fyra månader från avslutad grundutbildning eller från det att arbetslösheten började.
I EU:s fleråriga budgetram har ett anslag på sex miljarder euro reserverats för sysselsättningen av unga inom de områden där de ungas arbetslöshetsgrad är högre än 25 procent. Dessa länder bereder en verkställighetsplan för ungdomsgarantin före utgången av 2013.

Ytterligare information: Pasi Rajala, statsminister Katainens specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0400 464 393, och Olli-Pekka Koljonen, minister Ihalainens specialmedarbetare, tfn 050 337 4651.