Statens budgetförslag för 2017
FI SV

Finansminister Petteri Orpos budgetförslag för 2017 stärker den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen i Finland. Förslaget har offentliggjorts i sin helhet på finansministeriets webbsidor fredagen den 12 augusti.

Finansministeriets förslag baserar sig på besluten i planen för de offentliga finanserna från april 2016. I förslaget har man beaktat effekterna av det så kallade konkurrenskraftsavtalet samt hur regeringen gick avtalet till mötes.

Finansministeriet för bilaterala förhandlingar om budgetförslaget med ministerierna den 17–18 augusti.

Tidsplanen för beredningen av statsbudgeten

Finansministeriets förslag till statsbudget för 2017 (på finska)