Vår webbplats förnyades. Läs mer »
Se mer...

Se även

Regeringens strukturreform

Genom strukturreformer strävar man efter att minska underskottet i de offentliga finanserna i Finland och säkerställa finansieringen av offentliga tjänster och förmåner. Att förbättra sysselsättningen, öka den ekonomiska tillväxten och höja produktiviteten i den offentliga servicen är medel för att nå detta mål.

valtioneuvosto.fi/sv/regeringens-strukturreform

Ministeriernas framtidsöversikter

Förvaltningsområdenas framtidsöversikter, som utarbetats vid ministerierna, offentliggjordes i början av oktober 2014. I översikterna beskriver ministerierna Finlands utmaningar med utgångspunkt i sitt eget förvaltningsområde.

Framtidsöversikter - vnk.fi

 

Framtidens Finland

Statsrådets omvärldsbeskrivning ger beslutsfattarna och allmänheten en bild av det aktuella läget i fråga om ekonomin, kunnandet, miljön och befolkningen i Finland nu och i den närmaste framtiden. Materialet har använts som utgångspunkt för ministeriernas framtidsöversikter.

framtidensfinland.fi

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Republikens president utnämnde den 24 juni 2014 det självständiga Finlands 73:e regering, som leds av statsminister Alexander Stubb. I Stubbs regering ingår 17 ministrar.

Statsminister Stubbs regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917