Serviceavbrott på statsrådets och statsrådets kanslis webbplatser fredagen 28.4. kl. 20-24. Vi beklagar eventuella olägenheter.Statsrådets allmänna sammanträde 27.4.2017 Regeringens årsberättelse lämnades till riksdagen

27.4.2017 13.49
SRK
Regeringens årsberättelse lämnades till riksdagen

Den 27 april lämnade statsrådet till riksdagen årsberättelsen för 2016 om regeringens verksamhet, skötseln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts samt om regeringens åtgärder med anledning av riksdagens beslut. Regeringen lämnar sin årsberättelse till riksdagen årligen.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (på finska)


Se mer...

Se även

Finlands stora år 2017

Finlands stora år 2017

År 2017 har det förflutit hundra år sedan Finland blev en självständig stat. Huvudtemat för Finlands 100-årsjubileum är "Tillsammans".

Finland 100

Regeringens spetsprojekt och reformer

Regeringens spetsprojekt och reformer

Med hjälp av det strategiska regeringsprogrammet genomför regeringen nödvändiga reformer inom fem prioriterade områden. Regeringens strategiska mål konkretiseras i 26 spetsprojekt.

Spetsprojekten

Regeringens propositioner under vårsessionen

Regeringens propositioner under vårsessionen

Regeringen har för avsikt att lämna 121 regeringspropositioner samt sju redogörelser till riksdagen under vårsessionen 2017.

Regeringens propositioner under vårsessionen

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Republikens president utnämnde den 29 maj 2015 det självständiga Finlands 74:e regering, som leds av statsminister Juha Sipilä. I Sipiläs regering ingår 14 ministrar.

Statsminister Sipiläs regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917