Se mer...

Se även

Vilka nya saker borde regeringen pröva på?

Vilket är det samhälleliga missförhållande där man bör testa nya metoder? Vad bör förändras i Finland för att det ska bli lättare att pröva på nya saker och förnya sig? Berätta om dina idéer för regeringen senast den 5 september på dinasikt.fi-tjänsten.

dinasikt.fi

Ministerns handbok reviderades

I ministerns handbok finns samlad all viktig information om statsrådets verksamhet, ministrarnas deltagande i riksdagens arbete, centrala redskap för styrning och beslutsfattande samt om de bestämmelser och principer som styr statsrådets verksamhet.

Ministerns handbok (på finska)

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Republikens president utnämnde den 29 maj 2015 det självständiga Finlands 74:e regering, som leds av statsminister Juha Sipilä. I Sipiläs regering ingår 14 ministrar.

Statsminister Sipiläs regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917