Se mer...

Se även

Riksdagsval 2015

Riksdagsvalet förrättas den 19 april. Förhandsröstningen ordnas 8.–14.4. i Finland och 8.–11.4. utomlands.  I valet utses 200 riksdagsledamöter för fyra år. Väljarna kan rösta enbart på en person som har ställts upp som kandidat i den egna valkretsen. 

vaalit.fi

 

Genomförande av projektet för utveckling av statens styrsystem

Inom projektet för utveckling av statens styrsystem utarbetades i januari 2015 ett antal rekommendationer för nästa regeringsperiod med syftet att förbättra den samhälleliga effekten av regeringens åtgärder. Den nya regeringen beslutar om den börjar använda rekommendationerna.

valtioneuvosto.fi/statens-styrsystem

Regeringens strukturreform

Genom strukturreformer strävar man efter att minska underskottet i de offentliga finanserna i Finland och säkerställa finansieringen av offentliga tjänster och förmåner. Att förbättra sysselsättningen, öka den ekonomiska tillväxten och höja produktiviteten i den offentliga servicen är medel för att nå detta mål.

valtioneuvosto.fi/sv/regeringens-strukturreform

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Republikens president utnämnde den 24 juni 2014 det självständiga Finlands 73:e regering, som leds av statsminister Alexander Stubb. I Stubbs regering ingår 17 ministrar.

Statsminister Stubbs regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917