Den nya vägtrafiklagen tar sikte på en tryggare framtid

23.11.2017 13.45
KM
Den nya vägtrafiklagen tar sikte på en tryggare framtid

Regeringen lämnade riksdagen den 23 november 2017 en proposition med förslag till ny vägtrafiklag. Avsikten med den nya lagen är att öka smidigheten och säkerheten i trafiken, att skapa förutsättningar för digitalisade transporter och säker automatisering och att samtidigt avveckla regleringen. I propositionen har alla de bestämmelser som gäller vägtrafiken samlats till en konsekvent helhet. Antalet enskilda författningar har blivit färre, författningarna har förenklats och myndigheternas förfaranden har moderniserats.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (på finska)
Se mer...

Se även

Finlands stora år 2017

Finlands stora år 2017

År 2017 har det förflutit hundra år sedan Finland blev en självständig stat. Huvudtemat för Finlands 100-årsjubileum är "Tillsammans".

Finland 100

Lagberedning och utveckling

Lagberedning och utveckling

Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.

valtioneuvosto.fi/projekt

Regeringens propositioner

Regeringens propositioner

Regeringen har för avsikt att lämna 141 regeringspropositioner samt två redogörelser till riksdagen under höstsessionen 2017.

Regeringens propositioner under höstsessionen (på finska)

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Republikens president utnämnde den 29 maj 2015 det självständiga Finlands 74:e regering, som leds av statsminister Juha Sipilä. I Sipiläs regering ingår 17 ministrar.

Statsminister Sipiläs regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917