Föredragning för republikens president 24.2.2017 Lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter stadfästes

24.2.2017 12.12
ANM
Lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter stadfästes

Republikens president stadfäste den 24 februari lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter. I lagen föreskrivs om stöd som betalas till de sektorer som löper avsevärd risk för koldioxidläckage för att kompensera den höjning av elpriset som utsläppshandeln föranleder. De sektorer som anges i lagen kan få statligt stöd till ett belopp vars storlek beror bl.a. på priset på utsläppsrätten samt stödtagarens elförbrukning eller produktionsnivå.

Beslut från föredragningen för republikens president (på finska)

Se mer...

Se även

Finlands stora år 2017

Finlands stora år 2017

År 2017 har det förflutit hundra år sedan Finland blev en självständig stat. Huvudtemat för Finlands 100-årsjubileum är "Tillsammans".

Finland 100

Regeringens spetsprojekt och reformer

Regeringens spetsprojekt och reformer

Med hjälp av det strategiska regeringsprogrammet genomför regeringen nödvändiga reformer inom fem prioriterade områden. Regeringens strategiska mål konkretiseras i 26 spetsprojekt.

Spetsprojekten

Regeringens propositioner under vårsessionen

Regeringens propositioner under vårsessionen

Regeringen har för avsikt att lämna 121 regeringspropositioner samt sju redogörelser till riksdagen under vårsessionen 2017.

Regeringens propositioner under vårsessionen

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Republikens president utnämnde den 29 maj 2015 det självständiga Finlands 74:e regering, som leds av statsminister Juha Sipilä. I Sipiläs regering ingår 14 ministrar.

Statsminister Sipiläs regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917