Se mer...

Se även

Infon om spetsprojekten

Infon om spetsprojekten

Regeringen drog upp riktlinjerna för tidtabellerna, åtgärderna och finansieringen av sina spetsprojekt måndagen den 31 augusti. De ansvariga ministrarna presenterade sina egna helheter i månadsskiftet augusti-september 2015.

Infon om spetsprojekten (på finska)

Regeringens propositioner under höstsessionen

Regeringens propositioner under höstsessionen

Regeringen har för avsikt att lämna sammanlagt 162 regeringspropositioner till riksdagen under höstsessionen.

Regeringens propositioner under höstsessionen 2015

Ministerns handbok reviderades

Ministerns handbok reviderades

I ministerns handbok finns samlad all viktig information om statsrådets verksamhet, ministrarnas deltagande i riksdagens arbete, centrala redskap för styrning och beslutsfattande samt om de bestämmelser och principer som styr statsrådets verksamhet.

Ministerns handbok (på finska)

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Republikens president utnämnde den 29 maj 2015 det självständiga Finlands 74:e regering, som leds av statsminister Juha Sipilä. I Sipiläs regering ingår 14 ministrar.

Statsminister Sipiläs regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917