Genomförandet av regeringsprogrammet

Statsminister Juha Sipiläs regering har som mål att lyfta in Finlands ekonomi på ett spår av hållbar tillväxt och förbättrad sysselsättning samt att säkerställa finansieringen av de offentliga tjänsterna och den sociala tryggheten.

Regeringen nomför nödvändiga reformer inom fem prioriterade områden. Regeringens strategiska mål konkretiseras i 26 spetsprojekt. Regeringen genomför dessutom pensionsreformen, social- och hälsovårdsreformen, gallrar i kommunernas uppgifter och skyldigheter och reformerar region- och centralförvaltningen.

Uppdatering av handlingsplanen 14.4.2016