Migrationen
FI SV EN

Regeringen och myndigheterna följer migrationen

Kuva: Jarkko Mikkonen / Suomen Punainen Risti Enligt FN:s flyktingorganisation har tiotals miljoner människor varit tvungna att fly sina hem på grund av krig, konflikter och förföljelse. Internationella överenskommelser förpliktar också Finland och andra EU-länder att ta emot asylsökande som behöver internationellt skydd.

I Finland har antalet asylsökande under 2000-talet varierat mellan 1 500 och 6 000 per år. År 2014 var antalet sökande 3 651. Under 2015 har antalet asylsökande ökat kraftigt, och det antal personer som söker asyl i Finland kommer i år att uppgå till 30 000 - 35 000.

Regeringen följer situationen noggrant och myndigheterna har ökat sin beredskap.

Regeringens asylpolitiska åtgärdsprogram 8.12.2015

Flyktingar och asylsökande - inrikesministeriet
Integration av invandrare - arbets- och näringsministeriet
Integration.fi - arbets- och näringsministeriet
Migrationsverket

Ministeriernas pressmeddelanden och nyhet

EU-ledarna diskuterade Europeiska unionens framtid
SRK
Pressmeddelande 29.9.2017 8.28
Statsminister Sipilä besöker Frankrike
SRK
Pressmeddelande 13.9.2017 13.52
Statsminister Juha Sipilä talade i Doha Forum
SRK
Pressmeddelande 15.5.2017 17.47
Minister Terho deltar i allmänna rådets möte
SRK
Pressmeddelande 15.5.2017 11.08