Pressmeddelanden

Två nya lagar som gäller Tullen har stadfästs
FM Pressmeddelande 22.5.2015 13.39
Fem personer fick livräddningsmedalj
IM Pressmeddelande 22.5.2015 12.27
Kampanjen Solidarity Sabbath motverkar antisemitism
UM Pressmeddelande 22.5.2015 8.00
Systemet för frivillig återresa ska permanentas
IM Pressmeddelande 21.5.2015 14.33
EU:s arvsförordning börjar tillämpas i augusti
JM Pressmeddelande 21.5.2015 13.31
Beställaransvarslagen förenhetligas och skärps
ANM Pressmeddelande 21.5.2015 13.30
Lagstiftningen om asbestrivningsarbete förtydligas
SHM Pressmeddelande 21.5.2015 13.28
Förnyelser av säkerhetsmärkningen på arbetsplatser
SHM Pressmeddelande 21.5.2015 13.27
Nya flygförbudszoner till Helsingfors och Nådendal
KM Pressmeddelande 21.5.2015 13.25