Pressmeddelanden

53 idrottare får stipendium för vintergrenar
UKM Pressmeddelande 2.7.2015 14.11
Höjning av ordningsbotsbeloppen bereds
JM Pressmeddelande 1.7.2015 10.05
Kinas försvarsminister Chang Wanquan till Finland
FSM Pressmeddelande 1.7.2015 9.30
Sysselsättningsanslagen har använts snabbt
ANM Pressmeddelande 30.6.2015 12.05
Sammanslagningen av penningspelsbolagen framskrider
SRK Pressmeddelande 30.6.2015 9.49