Valtioneuvoston ohjesääntö

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2003

 

Viimeisin muutos Valtioneuvoston ohjesääntöön (262/2003) on tullut voimaan 1.7.2014.

 

__________

 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä  helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) nojalla: