Tutkimus- ja innovaationeuvoston kokoukset ja toiminta

Tutkimus- ja innovaationeuvosto kokoontuu noin joka toinen kuukausi. Kokouksissa käytävä keskustelu perustuu muiden muassa asiantuntija-alustuksiin ja neuvostolle laadittuihin selvityksiin.

Tutkimus- ja innovaationeuvoston kokousten päätöspöytäkirjat ja mahdolliset liite-aineistot ovat luettavissa verkkosivuilta pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen.

Tulevat kokoukset (pöytäkirjat lisätään niiden hyväksymisen jälkeen)

27.9.2017 Tutkimus- ja innovaationeuvoston visio ja tiekartta, kasvumoottori -ohjelma