Hallitusohjelman seuranta

 

Pääministeri Alexander Stubbin hallituksen tavoitteena on avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi. Hallituksen ohjelma perustuu pääministeri Kataisen hallituksen ohjelmaan, rakennepoliittiseen ohjelmaan sekä sen toimeenpanoa ja julkisen talouden sopeuttamista koskeviin linjauksiin.

 

Kataisen hallituksen ohjelma vaalikaudelle 2011–2015 ja sen tavoitteet ovat edelleen voimassa. Hallituksen painopistealueita ovat köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen, julkisen talouden vakauttaminen ja kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Hallitus saattaa loppuun hallitusohjelmassa ja myöhemmin kuluvalla vaalikaudella asetetut tavoitteet ja tehdyt päätökset. Päätöksenteon jatkuvuutta ja ennustettavuutta vaalimalla vahvistetaan suomalaisten kotitalouksien ja yritysten luottamusta.

 

Hallitusohjelman seurantatieto avataan syyskuussa

 

Alexander Stubbin hallitusohjelman seuranta toteutetaan pääosin vastaavalla tavalla kuin Jyrki Kataisen hallitusohjelman seuranta. Stubbin hallitusohjelman seurantatiedot avataan julkisesti nähtäväksi 15.9.2014.

 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus otti käyttöön uusia menettelyjä hallitusohjelman seurannassa. Kataisen hallitus valmisteli hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman rinnan hallituskautta koskevan valtiontalouden kehyspäätöksen kanssa. Strateginen toimeenpanosuunnitelma hyväksyttiin hallituksen talousarvioneuvottelussa 14.9.2011 samanaikaisesti vaalikauden määrärahakehyksen ja valtion vuoden 2012 talousarvioesityksen kanssa sekä sovitettiin yhteen vaalikauden valtiontalouden kehyspäätöksen kanssa.

 

Strateginen toimeenpanosuunnitelma täsmensi hallitusohjelman painopistealueiden keskeiset tavoitteet, kärkihankkeet ja valmisteluvastuut strategisiksi poikkihallinnollisiksi politiikkakokonaisuuk-siksi. Nämä suunnitelmat ovat edelleen käytössä, ja niitä seurataan uuden hallitusohjelman rinnalla.

 

Valtioneuvoston kanslian politiikka-analyysiyksikkö vastaa hallitusohjelman seuranta-aineiston tuottamisesta sekä edistää hallitusohjelman tehokasta toimeenpanoa yhteistyössä ministeriöiden kanssa.

 

Vastuuhenkilöt valtioneuvoston kansliassa

 

Erityisasiantuntija Jouni Varanka
p. 0295 160 177, etunimi.sukunimi@vnk.fi
- hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma, hallitusohjelman seuranta sekä raportointijärjestelmien kehittäminen

 

Erityisasiantuntija Kimmo Hyrsky
p. 0295 160 191,  etunimi.sukunimi@vnk.fi

- hallitusohjelman seuranta ja hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma