Hallitusohjelman seuranta

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus on ottanut käyttöön uusia menettelyjä hallitusohjelman seurannassa. Hallitus on valmistellut hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman rinnan hallituskautta koskevan valtiontalouden kehyspäätöksen kanssa. 

 

Toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty hallituksen periaatepäätöksenä 5.10.2011. Periaatepäätös täsmentää hallitusohjelman painopistealueiden keskeiset tavoitteet, kärkihankkeet ja valmisteluvastuut strategisiksi poikkihallinnollisiksi politiikkakokonaisuuksiksi.

 

Hallituksen kolme painopistealuetta ovat köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen, julkisen talouden vakauttaminen sekä kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Hallituskauden kärkihankkeiksi hallitus on nimennyt mm. kuntauudistuksen, nuorten yhteiskuntatakuun sekä harmaan talouden torjunnan. Toimeenpanosuunnitelmaan sisältyvistä kärkihankkeista lainsäädäntöhankkeet muodostavat hallitusohjelman mukaisen lainsäädäntösuunnitelman.

 

Toimeenpanosuunnitelmaan sisältyvät kärkihankkeet kuuluvat hallituksen erityisen panostuksen ja seurannan piiriin. Niiden etenemistä sekä tarkistustarvetta arvioidaan hallituksen vuotuisessa, alkuvuoteen sijoittuvassa strategiaistunnossa.

 

Hallituksen strateginen toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty hallituksen talousarvioneuvottelussa 14. syyskuuta 2011 samanaikaisesti vaalikauden määrärahakehyksen ja valtion vuoden 2012 talousarvioesityksen kanssa sekä sovitettu yhteen vaalikauden valtiontalouden kehyspäätöksen kanssa.

 

Valtioneuvoston kanslia vastaa hallitusohjelman seuranta-aineiston tuottamisesta sekä edistää hallitusohjelman tehokasta toimeenpanoa yhteistyössä ministeriöiden kanssa.

 

Vastuuhenkilöt valtioneuvoston kansliassa

 

Ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen

p. 0295 160 181

etunimi.sukunimi@vnk.fi

- hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma ja hallitusohjelman seuranta

 

Erityisasiantuntija Jouni Varanka

p. 0295 160 177

etunimi.sukunimi@vnk.fi

- hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma, hallitusohjelman seuranta sekä raportointijärjestelmien kehittäminen