Asialista

Valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee ennakkoon keskiviikkoisin klo 15.00 seuraavan päivän valtioneuvoston yleisistunnon asialistan ja torstaisin klo 15.00 seuraavan presidentin esittelyn asialistan. Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 


Tasavallan presidentin esittely 25.4.2014

 

Ulkoasiainministeriö

Vesa Lehtonen,  Henkilöstöjohtaja  p.029 5351439

- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

 

Oikeusministeriö

Olli Muttilainen,  Hallintojohtaja  p.029 5150258

- Valtioneuvoston apulaisoikeuskanslerin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen 1.6.2014-31.5.2016.

Heikki Liljeroos,  Hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö  p.029 5150428

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi oikeudenkäymiskaaren 2 luvun ja käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta (HE 4/2014 vp; EV 25/2014 vp)

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Sini Lahdenperä,  Hallitussihteeri  p.+35 8295330392

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta (HE 217/2013 vp; EV 18/2014 vp)

 

Liikenne- ja viestintäministeriö

Elina Normo,  Viestintäneuvos  p.029 5342463

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 2/2014 vp; EV 12/2014 vp)

 

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tomi Lounema,  Kaupallinen neuvos  p.+35 8295062697

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 210/2013 vp; EV 22/2014 vp)