Asialista

Valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee ennakkoon keskiviikkoisin klo 15.00 seuraavan päivän valtioneuvoston yleisistunnon asialistan ja torstaisin klo 15.00 seuraavan presidentin esittelyn asialistan. Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 


Tasavallan presidentin esittely 22.8.2014

 

Ulkoasiainministeriö

Vesa Lehtonen,  Henkilöstöjohtaja  p.029 5351439

- Edustuston päälliköiden sivuakkreditointeja

Katri Viinikka,  Lähetystöneuvos  p.029 5351244

- Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 69. istuntokaudelle

Sami Leino,  Lähetystöneuvos  p.029 5351764

- Kartoitus- ja paikkatietojärjestelmän kehittämisen yhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Laosin demokraattisen kansantasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen

Vesa Vasara,  Lähetystöneuvos  p.029 5351723

- Eduskunnan kirjelmä Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toiminintakertomuksesta 2012 EK 9/2014 vp - K 17/2013 vp

Laura Kamras,  Lähetystöneuvos  p.029 5351192

- Valtuuskunnan asettaminen Walesissa järjestettävään Naton huippukokoukseen 4.-5.9.2014

 

Oikeusministeriö

Kari Kiesiläinen,  Osastopäällikkö, ylijohtaja  p.029 5150138

- 1) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenlaamannin viran (T 16) täyttäminen 2) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 4) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 6) Espoon käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen

Kari Kiesiläinen,  Osastopäällikkö, ylijohtaja  p.029 5150138

- 1) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Turun hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Jaakko Rautio,  Lainsäädäntöneuvos  p.029 5150500

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen syyteneuvottelua koskevaksi lainsäädännöksi ja syyttämättä jättämistä koskevien säännösten uudistamiseksi (HE 58/2013 vp; EV 68/2014 vp)

 

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä,  Vanhempi hallitussihteeri  p.029 5140431

- Kenraalin virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen puolustusvoimissa

 

Valtiovarainministeriö

Marja Isomäki,  Lainsäädäntöneuvos  p.+35 8295530414

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 38/2014 vp; EV 87/2014 vp)

 

Maa- ja metsätalousministeriö

Pekka Kemppainen,  Lainsäädäntöneuvos  p.029 5162456

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 218/2013 vp; EV 56/2014 vp)

 

Työ- ja elinkeinoministeriö

Matti Hietanen,  Hallitusneuvos  p.+35 8295060100

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta (HE 72/2014 vp - EV 78/2014 vp)

Johanna Juvonen,  Ylitarkastaja, esittelijä  p.+35 8295064220

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 75/2014 vp; EV 77/2014 vp)

 

Sosiaali- ja terveysministeriö

Erik Strömberg,  Hallitusneuvos  p.029 5163190

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion eläkelain muuttamisesta (HE 80/2014 vp; EV 85/2014 vp)

Pekka Humalto,  Neuvotteleva virkamies  p.029 5163193

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta (HE 63/2014 vp; EV 70/2014 vp)