Tietoa päätöksenteosta

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta kokoontuu yleensä keskiviikkoisin klo 12. Valtioneuvoston yleisistunto pidetään torstaisin klo 13 ja tasavallan presidentin esittelyn vakioaika on perjantaina klo 11. Istuntojen ajat voi tarkistaa hallituksen viikko-ohjelmasta.

Hallituksen viikko-ohjelma

 

Valtioneuvoston yleisistunto tekee ratkaisuehdotuksen tasavallan presidentille tämän päätösvaltaan kuuluvissa asioissa. Lisäksi yleisistunnolla on asetuksenantovaltaa sekä päätösvaltaa hallitus- ja hallintoasioissa.

 

Tasavallan presidentti tekee päätöksensä valtioneuvostossa sen ministerin esittelystä, jonka toimialaan asia kuuluu. Esittelyjärjestys tasavallan presidentille on sama kuin valtioneuvoston yleisistunnossa. Tasavallan presidentti johtaa puhetta esittelyssä.

Päätöksenteko valtioneuvostossa

 

Päätöksistä tiedottaminen

 

Istunnon jälkeen valtioneuvoston verkkosivuilla julkaistaan lyhennelmät istunnon julkisista päätöksistä. Ministeriöt tiedottavat erikseen keskeisimmistä päätöksistä.