Valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 21.10.2010

Selonteko 
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote