Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiotakauksesta 30.11.2010

Tiedonanto