Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden tarkistetuista kehyksistä 2012-2015 5.10.2011

Selonteko