Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013-2016 4.4.2012

Selonteko 
Valtiovarainministeriön tiedote
Taloudellinen katsaus, kevät 2012