Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

Kohti yhdenvertaisia ja laadukkaita oikeusapupalveluita
Käynnissä Helsingin yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti, Owal Group Oy
Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuuden verojärjestelmä
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Tulevaisuuden tietojohtaminen maakunnissa
Käynnissä NHG Consulting, Helsingin yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, MDI, Aalto-yliopisto
Rakennusalan kilpailukyky ja uudistuminen
Käynnissä Etlatieto Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, BES Oy
Lohkoketjuteknologian ja ohjelmoitavan rahan hyödyntämismahdollisuudet palkkatulojen verotuksessa
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Helsingin yliopisto
Biopolttoaineiden kustannustehokkaat toteutuspolut vuoteen 2030
Käynnissä Pöyry Management Consulting Oy, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, TransEnergy Consulting Oy TEC
Tehokkaat ja vaikuttavat luontopohjaiset ratkaisut ilmastonmuutoksen sopeutumisen välineinä (TASAPELI)
Käynnissä Aalto-yliopisto, Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus SYKE, Tapio Oy, Turun yliopisto

Päättyneet hankkeet

Varainsiirtoveron asuntomarkkinavaikutukset
Päättynyt Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Helsingin kaupungin tietokeskus
Sote- ja maakuntapalveluiden yhteistyön rakenteet, toimintamallit ja ohjauskeinot (SOMAYRTTI)
Päättynyt MDI Public Oy, Nordic Healthcare Group, Frisky & Anjoy, Tempo Economics Oy
Maakunnan ohjausmallit (MOHJU)
Päättynyt NHG Consulting, MDI, Frisky & Anjoy, Tempo Economics
Miten selättää poikien alisuoriutuminen peruskoulussa?
Päättynyt Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto
Asiakasmaksujen kohtaanto, vaikutukset ja oikeudenmukaisuus
Päättynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Opiskelijavalinnat ja korkeakouluopintojen nopeuttaminen
Päättynyt Turun yliopisto, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)
Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle (IHKU)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ilmatieteen laitos
Kyberturvallisuuden strateginen johtaminen Suomessa
Päättynyt Jyväskylän yliopisto, Aalto-yliopisto