Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeet

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittainen selvitys- ja tutkimussuunnitelma.

Suunnitelmaa toteuttavat hankkeet ovat enintään kolmevuotisia ja niiltä edellytetään avoimuutta sekä tulosten mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä. Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Hankkeiden arviointikriteereitä ovat niiden relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Uusia selvitys- ja tutkimushankkeita valitaan käynnistettäviksi vuosittain.

Käynnissä olevat hankkeet

HYVINSIVI – maakuntauudistus ja vahvistuvat yhteistyörakenteet hyvinvoinnissa ja sivistyksessä
Käynnissä MDI Public Oy, Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia
Ekologisen kompensaation ohjauskeinojen kehittäminen
Käynnissä Itä-Suomen yliopisto, Linnunmaa Oy
Talouspolitiikan käyttäytymisvaikutusten arviointi
Käynnissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, VATT
Maakuntien järjestäytymismallit sosiaali- ja terveysalan TKI-toiminnan näkökulmasta
Käynnissä Forefront Oy, MDI Public Oy, NHG Consulting Oy
Yhdyskuntajätteen kierrätyksellä vauhtia kiertotalouteen – JÄTEKIVA
Käynnissä Suomen ympäristökeskus SYKE, Eunomia Research and Consulting, LCA Consulting Oy
Creative economy ecosystems – CreaEco
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Federatie Dutch Creative Industries, Creative England
VAKKA - Valtionosuusjärjestelmän kannustimet kasvuun ja kaavoitukseen
Käynnissä MDI Public Oy, Kaupunkitutkimus TA
TyöMäärä - Työttömien määräaikaishaastattelujen evaluointi
Käynnissä MDI Public Oy, TK Eval Oy, Melkior Oy, Arnkil Dialogues, Mikko Kesä Oy
Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille
Käynnissä Etlatieto Oy, Gaia Consulting Oy, Hellon Oy, Innovation Leadership Board

Päättyneet hankkeet

Maahanmuuttajat ja innovaatiotalous (IMMI)
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Lohkoketjuteknologian hyödyntämisen mahdollisuudet ja hyödyt
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT
Kolmas sektori viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena
Päättynyt Ramboll Management Consulting Oy, Vaasan yliopisto
Energia ja huoltovarmuus: geopoliittisten ja strategisten siirtymien ennakointi turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta
Päättynyt Pöyry Management Consulting, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti
Yrittäjyyspaketin vahvistaminen
Päättynyt Forefront Oy, IDEA Partners Advisory LLP