Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

&

Ympäristöministeriö 24.10.2003 10.38
Tiedote -

Ministerit keskustelevat päästökauppadirektiivin muuttamisesta Kioton pöytäkirjan hankemekanismien osalta

EU:n ympäristöministerit pyrkivät lokakuun kokouksessaan poliittiseen yhteisymmär-rykseen direktiiviehdotuksesta, jolla rajoitetaan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä kauppa- ja rakennusmaalauksessa sekä ajoneuvojen korjausmaalauksessa.

Suuntaviivakeskustelun ympäristöministerit käyvät direktiiviehdotuksesta, jolla kytketään Kioton pöytäkirjan hankemekanismit yhteisön päästökauppajärjestelmään. Lisäksi ministerit valmistautuvat Milanossa 1. ? 12.12.2003 pidettävään YK:n ilmastosopimuksen yhdeksänteen osapuolikokoukseen. Ministerit hyväksynevät myös päätelmät yhdennetystä tuotepolitiikasta, Euroopan ympäristöterveysstrategiasta ja rakenneindikaattoreista.

Direktiiviehdotus päästökauppadirektiivin muuttamisesta Kioton pöytäkirjan hankemekanismien osalta

Direktiiviehdotus on muodollinen muutos päästökauppadirektiiviin. Ehdotuksessa

Kioton pöytäkirjan hankemekanismit kytketään yhteisön päästökauppajärjestelmään. Kytkös koskee yhteistoteutuksen (JI) ja puhtaan kehityksen mekanismeja (CDM). Eh-dotuksesta päätetään yhteispäätösmenettelyn mukaisesti.

Direktiiviehdotuksen tarkoittama kytkentä hankemekanismien ja EY:n päästökauppajär-jestelmän välillä tulisi mahdolliseksivuodesta 2008 lähtien eli Kioton pöytäkirjan mukaisen velvoitekauden alusta. Komission ehdotuksen mukaan JI:n ja CDM:n kohtelu olisi ajallisesti tasapuolista, eli niiden hyödyntämismahdollisuus alkaisi samanaikaisesti.

Komission käsityksen mukaan hankemekanismien kytkeminen päästökauppajärjestel-mään ilman mitään rajoitteita saattaisi vaarantaa päästökauppajärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta ympäristön kannalta. Tämän vuoksi ehdotukseen sisältyy ehdotus mahdollisesta myöhemmin tehtävästä määrällisestä rajoittamisesta. Lisäksi komissio ehdottaa, että ydinvoimahankkeet ja nieluhankkeet eivät kuuluisi hyväksyttävien hankkeiden piiriin.

Suomen mielestä on tärkeää, että hankemekanismien kytkennästä päästökauppajär-jestelmään voidaan päättää mahdollisimman pikaisesti. Tällä tavalla annetaan kehitys- ja siirtymätalousmaille viesti siitä, että EU aikoo panostaa aktiivisesti hankemekanismien hyödyntämiseen osana Kioton pöytäkirjan toimeenpanoa. Samalla annetaan päästökauppajärjestelmän toiminnanharjoittajille varmuus siitä, että hankemekanismien käyttö velvoitteiden täyttämiseksi tulee mahdolliseksi.

Komission laskelmien mukaan toiminnanharjoittajien kustannukset laskevat hankeme-kanismien kytkemisen seurauksena tuntuvasti verrattuna siihen, ettei kytkentää olisi. Erityisesti vaikutus päästöoikeuden hintatasoon on merkittävä. Ehdotuksen merkitys on erityisen keskeinen Suomelle, koska meillä päästöjen vähentämiskustannukset ovat korkeammat kuin jäsenmaissa keskimäärin.

Direktiiviehdotus haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tuotekohtaisten päästöjen

rajoittamiseksi

Direktiiviehdotuksen tavoitteena on vähentää ilmaan tulevien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä asettamalla raja-arvot kauppa- ja rakennusmaalauksessa sekä ajoneuvojen korjausmaalauksessa käytettävien tuotteiden liuotinsisällölle. Tavoitteena on siirtyä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tuotekohtaiseen säätelyyn. Tuotteiden olisi täytettävä ehdotuksen vaatimukset, kun niitä luovutetaan markkinoille. Samalla ajoneuvojen korjausmaalaustoiminnot poistettaisiin laitoskohtaisen säätelyn piiristä.

Ehdotuksen mukaiset vaatimukset kohdistuvat haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, ns. VOC-yhdisteitä, sisältävien tuotteiden valmistajiin ja maahantuojiin. Markkinoilla olevien tuotteiden tulee täyttää direktiivin vaatimukset vuoden 2007 alusta alkaen. Suomen maaliteollisuus valmistaa ja tuo markkinoille suurelta osin tuotteita, jotka jo täyttävät direktiiviehdotuksen vaatimukset. Ajoneuvojen korjausmaalaustuotteet tuodaan Suo-meen muualta Euroopasta.

Suomen kokonaispäästöihin ei ehdotuksen toteuttamisella ole paljon vaikutuksia. Suomessa käytettävistä kauppa- ja rakennusmaaleista tällä hetkellä jo noin 70 % on vesiohenteisia. Maaliteollisuuden tuotekehitystyö on johtanut vesiohenteisten tuotteiden markkinaosuuden kasvamiseen, ja sisäpintojen maalauksessa käytetään jo lähes sataprosenttisesti vesiohenteisia tuotteita.Lisätietoa internetissä:

Ympäristöneuvoston esityslista: http://www.ymparisto.fi/palvelut/eu/neuvosto/loka03.htm

Päästökauppadirektiivin muuttaminen Kioton pöytäkirjan

hankemekanismien osalta:

http://www.ymparisto.fi palvelut/eu/neuvosto/taustat/2710kioto.htm

Direktiiviehdotus haihtuvien orgaanisten yhdisteiden

tuotekohtaisten päästöjen rajoittamiseksi:

http://www.ymparisto.fi /palvelut/eu/neuvosto/taustat/2710voc.htmLisätietoja:

Kansainvälisten asiain neuvos Leena Simonen

puhelin (09) 1603 9394, gsm 050 596 7818

Ylitarkastaja Anneli Karjalainen (VOC-direktiivi)

puhelin (09) 1603 9690, gsm 050 362 2057

Yli-insinööri Magnus Cederlöf (Kioton pöytäkirjan hankemekanismit)

puhelin (09) 1603 9466, gsm 050 361 6439

Palaa sivun alkuun