Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Arviointineuvosto: Esitystä arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostamisesta tulisi täsmentää yrittäjien kokeman byrokratian vähenemisen näkökulmasta

Valtioneuvoston kanslia 21.9.2020 14.00
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut hallituksen esitysluonnosta arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostamiseksi. Arviointineuvoston mukaan esitysluonnoksessa on kuvattu uudistuksen vaikutukset tiiviisti mutta keskeisiä vaikutusalueita ja vaikutusmekanismeja kattaen. Esitysluonnosta tulisi kuitenkin vielä täsmentää yritysvaikutusten osalta. Myös yhteiskunnallisia vaikutuksia koskevia arvioita tulisi lisätä.  

Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia siten, että yritysten arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa nousisi 10 000 eurosta 15 000 euroon. Esitys liittyy hallitusohjelmaan ja sillä pyritään keventämään pienyrittäjien hallinnollisia velvoitteita. 

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi esittää tarkempia tietoja lakiehdotuksen kohteena olevista yrityksistä ja arvioiduista yritysvaikutuksista erityisesti hallinnollisen taakan vähenemisen näkökulmasta. 

Arviointineuvosto katsoo, että esityksen vaikutuksia tulisi seurata ja arvioida, jotta saataisiin tietoa muutoksen vaikuttavuudesta mahdollisten myöhempien muutoksien valmistelua varten. Esitysluonnoksessa tulisi käsitellä jälkikäteisarvion toteuttamista. 

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että esitysluonnoksessa viitataan tutkimustietoon vaikutusarvioinnin yhteydessä. Myös uudistuksen taustalla oleva vuonna 2025 voimaan tuleva EU:n direktiivi on kuvattu hyvin. 

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että uudistuksen vaihtoehtoista toteuttamista on arvioitu esitysluonnoksessa. Arviointineuvosto katsoo kuitenkin, että keskeinen vaihtoehto uudistukselle olisi arvonlisäveron ilmoitusmenettelyn keventäminen, jota tulisi käsitellä esitysluonnoksessa. 

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvonlisäverolain 3 ja 149§:n muuttamisesta. Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos vastaa pääosin säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, p. 0295160198, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.

Palaa sivun alkuun