Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Arviointineuvosto: Kuluttajansuojalain muutosta koskevan esitysluonnoksen vaikutuksia kuluttajille tulisi vielä täsmentää

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 13.12.2021 12.48
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon oikeusministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta.

Esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön EU:n direktiivi kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan parantamisesta ja nykyaikaistamisesta (niin sanottu Omnibus -direktiivi), sekä säätää kansallisesti puhelin- ja kotimyynnin rajoittamisesta ja sääntelyn tiukentamisesta. 

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi arvioida enemmän uudistuksen vaikutuksia kotitalouksiin, koska uudistuksen keskeinen tavoite on parantaa kuluttajien asemaa.

Yritysvaikutusten arvioinnissa tulisi myös käsitellä tarkemmin uudistuksen vaikutuksia markkinoille ja yritysten väliseen kilpailuun. Esitysluonnoksessa asiaan viitataan vain lyhyesti ja vaikutusarviot painottuvat yrityksille aiheutuviin mahdollisiin kustannuksiin.

Esitysluonnokseen tulisi lisätä viranomaisvaikutuksia ja muita yhteiskunnallisia vaikutuksia käsittelevät jaksot. Yleisesti ottaen esitysluonnoksessa tulisi noudattaa tarkemmin vaikutusten ryhmittelyä säädöshankkeiden vaikutusarvioinnista annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.     

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, p. 0295160198, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö
 

 
Sivun alkuun