Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Arviointineuvosto kuluttajansuojalaista: mitä käytännön muutoksia on tulossa kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille?

Valtioneuvoston kanslia
28.9.2021 11.52
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan hallituksen esitykseen kuluttajansuojalaista tulisi lisätä konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä sääntelyn muuttaminen tarkoittaa kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille.

Esityksellä pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit digitaalisesta sisäl-löstä ja digitaalisista palveluista sekä tavarankaupasta. Esityksen tavoitteena on edistää digitaalisia sisämarkkinoita vähentämällä kustannuksia erilaisista sopimusoikeudellisista säännöksistä, luoda oikeusvarmuutta yrityksille ja auttaa kuluttajia hyötymään rajat ylittävästä verkkokaupasta.

Arviointineuvosto katsoo, että asian taustaa ja direktiivien liikkumavaran hyödyntämistä on selostettu hyvin esityksessä. Vaikutuksia on kuitenkin kuvattu melko suppeasti, jolloin konkreettiset vaikutukset elinkeinonharjoittajille ja kuluttajille jäävät epäselviksi. 

Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnokseen lisätään esimerkkejä siitä, mitä sääntelyn muuttaminen tarkoittaa käytännössä kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille. Esityksessä on joitakin esimerkkejä lain soveltamisesta ja niissä sivutaan hiukan vaikutusarviointia. Esimerkit antavat ymmärtää, että lain soveltamisala sisältää monia arkielämän kannalta tärkeitä tavaroita ja palveluja.
  
Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon kuluttajansuojalakia koskevasta hallituksen esityksestä. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 050 523 2426.
 

 
Sivun alkuun