Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Arviointineuvosto: Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa koskeva uudistus valmisteltu hyvin

27.2.2020 15.36
Uutinen 102/2020

Lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa koskevaa uudistusta. Arviointineuvoston mukaan uudistus on valmisteltu hyvin. Erityisesti taloudelliset vaikutukset on arvioitu monipuolisesti.

Pääministeri Juha Sipilän hallituskaudella turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan tehtiin muutoksia. Avustajille määrättiin asiakohtaiset palkkiot tuntipohjaisen sijaan. Palkkio avustajalle turvapaikkapuhuttelussa säädettiin maksettavaksi vain, jos siihen oli erityisen painavia syitä tai avustettavana oli alaikäinen lapsi. Valitusaika turvapaikkapäätöksestä hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen lyhennettiin myös tavallista lyhyemmäksi.

Uudistuksessa nämä normaalista hallinto-oikeusprosessista poikkeavat säännökset ehdotetaan kumottavaksi. Uudistuksessa ei siis ehdoteta uutta sääntelyä, vaan ainoastaan edellisellä hallituskaudella tehtyjen muutosten kumoamista ja palaamista aikaisempaan oikeustilaan. Esityksen keskeisenä tavoitteena on ihmisoikeuksien vahvistaminen

Hallituksen esitys on kirjoitettu ymmärrettävästi ja selkeästi. Lukijan on helppo saada kuva uudistuksesta ja sen lähtökohdista. Nykytila ja sen ongelmat sekä tavoitteet ja keskeiset ehdotukset on kuvattu hyvin. Vaikutuksia on arvioitu monipuolisesti erityisesti taloudellisten vaikutusten osalta. Esitysehdotuksessa ei ole kuitenkaan arvioitu kustannuksia, jotka mahdollisesti aiheutuvat maahanmuuttovirastolle vastaanottopalveluiden aikaisempaa pidemmästä käytöstä. Arviointineuvosto katsoo, että nämä kustannukset tulisi arvioida hallituksen esityksessä.

Hallituksen esitysehdotuksen vaikutuksia koskevissa laskelmissa on lähdetty arviosta, että Suomeen tulisi vuosittain noin 4 000 turvapaikanhakijaa. Ei ole kuitenkaan kerrottu, mihin tämä arvio perustuu. Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esityksessä tulisi kertoa, mihin arvio turvapaikanhakijoiden määristä perustuu sekä analysoida, minkälaisiksi kustannukset muodostuvat, jos tilanne yllättäen muuttuukin.

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon hallituksen esitysehdotuksesta turvapaikanhakijoiden oikeusturvan vahvistamista koskevaksi lainsäädännöksi.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Kaijus Ervasti, p. 050 478 0316, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.

Sivun alkuun