Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valtioneuvosto etusivu

EU söker experter inom olika områden

Statsrådets kommunikationsavdelning
15.10.2021 15.27 | Publicerad på svenska 18.10.2021 kl. 11.36
Pressmeddelande 593/2021

Vill du arbeta vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)? Byrån söker nu utredare och experter inom olika områden. Ansökningstiden pågår som bäst och går ut den 9 november.

Europeiska kommissionen söker handläggare inom it-forensik och inom operativ och strategisk analys. Dessutom söker kommissionen utredare och experter inom bedrägeribekämpning, närmare bestämt inom områdena EU-utgifter och korruptionsbekämpning, tull och handel, tobak och varumärkesförfalskade varor. Den som rekryteras som utredare eller expert får främst arbeta vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). Lönen varierar från lönegrad AD 7, det vill säga en nettolön på cirka 6 500 euro, till lönegrad AD 9, det vill säga en nettolön på cirka 9 000 euro.

Handläggarna inom it-forensik kommer främst att förbereda it-forensiska operationer i samarbete med utredare, inspektera och identifiera data som är relevanta för operationer på it-området, samla in relevanta digitala lagringsmedier, göra en grundläggande analys av datan och utarbeta rapporter. 

Till arbetsuppgifterna som handläggare inom operativ och strategisk analys hör bland annat att göra operativa analyser för Olafs utredningar, att söka och analysera data och information, att utveckla underrättelse- och analysmetoder och att göra strategiska analyser för att främja evidensbaserad politik för att förebygga och bekämpa bedrägerier. 

Utredarna på området bedrägeribekämpning med inriktning på EU-utgifter och korruptionsbekämpning har bland annat till uppgift att göra utredningar som rör EU:s utgifter och inkomster, korruption och allvarliga tjänstefel som begås av EU-anställda. Experterna på området ska däremot leda och ge expertstöd på hög nivå i samband med utredningar och operationer som rör utgifter, inkomster och korruption. 

Bedrägeriutredarna med inriktning på tull och handel, tobak och varumärkesförfalskade varor ska främst utreda bedrägerifall inom tull och handel, tobak eller varumärkesskyddade varor. Till experternas uppgifter hör däremot att leda och ge expertstöd på hög nivå i samband med utredningar och operationer på området.

Finlands ständiga representation vid EU ordnar ett webbinarium om uttagningsprovet fredagen den 22 oktober kl. 15–16. Mer information och en deltagarlänk finns på EU-representationens webbplats

Ytterligare information: Noora Saarinen, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 845 eller [email protected], statsrådets kansli

Mer information om behörighetsvillkoren och lönen:
Handläggare inom it-forensik och operativ och strategisk analys
Utredare och experter inom bedrägeribekämpning

 
Sivun alkuun