Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

EU-ministerivaliokunnassa komission työohjelma vuodelle 2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.11.2021 11.25
Tiedote 665/2021

Kokouksessaan perjantaina 19. marraskuuta EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja Euroopan komission ensi vuoden työohjelmaan sekä seuraavan viikon neuvostokokouksiin.

EU-ministerivaliokunta pitää hyvänä, että komission vuoden 2022 työohjelman tavoitteena on entistäkin vihreämpi, oikeudenmukaisempi, digitaalisempi ja kestävämpi Eurooppa. Suomi katsoo, että vihreän ja digitaalisen siirtymän tulee olla poikkileikkaava tavoite ja lähtökohta kaikessa tulevassa työssä kohti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää Eurooppaa. Suomi korostaa myös demokratian, oikeusvaltioperiaatteen sekä perus- ja ihmisoikeuksien merkitystä yhteiskuntiemme ja EU:n kulmakivinä.

Komissio julkisti vuoden 2022 työohjelmansa ”Eurooppa vahvemmaksi yhdessä” lokakuussa ja esittelee sen yleisten asioiden neuvostossa 23.11.2021. Komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin on tarkoitus laatia työohjelman pohjalta vuoden 2022 lainsäädäntöprioriteeteista yhteinen julistus, joka hyväksyttäneen yleisten asioiden neuvostossa 14.12.2022 (lainsäädäntötyön vuosittainen ohjelmointi).

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja seuraaviin neuvostoihin:

  • yleisten asioiden neuvosto (23.11.)
  • kilpailukykyneuvosto (sisämarkkinat, teollisuus ja tutkimus/avaruus) (25.-26.11.)
  • epävirallinen kaupunkipolitiikkaministerikokous (26.11.)

Yleisten asioiden neuvosto aloittaa 16.-17. joulukuuta järjestettävän Eurooppa-neuvoston valmistelut. Ministerit myös hyväksyvät neuvoston päätelmät EU:n resilienssin ja kriisivarautumisen vahvistamisesta. Lisäksi ministerit keskustelevat EU:n laajentumisesta sekä jatkavat neuvoston oikeusvaltiovuoropuheluun liittyviä maakohtaisia keskusteluja. Esityslistalla on myös EU:n ja Britannian suhteiden tilannekatsaus. Lisäksi komissio esittelee työohjelmansa vuodelle 2022.

Teollisuuspolitiikasta ja sisämarkkinoista vastaava kilpailukykyneuvosto käsittelee digitaalisia markkinoita ja palveluita koskevia asetuksia. Lisäksi ministerit keskustelevat Euroopan elpymissuunnitelman täytäntöönpanosta. Toisena kokouspäivänä käydään keskustelu tutkimuksesta ja innovaatioista monialaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, hyväksytään päätelmät eurooppalaisen tutkimusalueen hallinnoinnista sekä hyväksytään neuvoston suositus Euroopan tutkimus- ja innovaatiosopimuksesta. Lisäksi avaruusasioista vastaavat ministerit hyväksyvät päätelmät avaruussektorin merkityksestä kaikille ihmisille ja keskustelevat uuden avaruustoiminnan pitkän aikavälin kestävästä kehityksestä ja rahoituksesta. 
 
Epävirallisen kaupunkipolitiikkaministerikokouksen pääaiheena on Ljubljanan sopimus – yhteistyöasiakirja, jossa määritellään pääperiaatteet ja käytännön linjanvedot Kaupunkiagenda EU:lle –yhteistyökehyksen jatkokaudelle 2022-2026. Lisäksi kokouksessa keskustellaan kaupunkien roolista vihreässä siirtymässä.
 
Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia

 

 
Sivun alkuun