Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

EU-ministerivaliokunnassa sotilaallinen liikkuvuus ja laajentuminen

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.11.2021 11.05
Tiedote 648/2021

EU-ministerivaliokunnan kokouksessa perjantaina 12. marraskuuta oli esillä sotilaallinen liikkuvuus unionissa sekä EU:n laajentuminen. Lisäksi ministerivaliokunta linjasi Suomen kannat seuraavan viikon neuvostokokouksiin.

EU-ministerivaliokunnassa oli esillä sotilaallisen liikkuvuuden kehittämistä EU:ssa koskevat ajankohtaiset kysymykset. Liikkuvuutta kehitetään esimerkiksi pysyvän rakenteellisen yhteistyön puitteissa, ja tätä voidaan rahoittaa myös EU-budjetin puitteissa. Suomi katsoo, että sotilaallinen liikkuvuus kytkeytyy Euroopan vakauteen ja turvallisuuteen. Liikkuvuuden parantaminen on osa ennaltaehkäisevää pidäkettä sekä käytännön edellytys Euroopan puolustamiselle. Sotilaallisen liikkuvuuden edistäminen vahvistaa Suomen puolustuskykyä ja tukee Suomen osallistumista kansainväliseen puolustusyhteistyöhön. Liikkuvuuden kehittämisessä korostuvat valmius, varautuminen sekä huoltovarmuus.  

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannan Euroopan komission 19. lokakuuta julkaisemaan vuotuiseen laajentumispakettiin. Sitä koskevat päätelmät on määrä hyväksyä yleisten asioiden neuvostossa joulukuussa. Suomi katsoo komission tapaan, että uskottava laajentumispolitiikka on geostrateginen investointi koko Euroopan rauhaan, vakauteen, turvallisuuteen ja talouskasvuun. Suomi korostaa, että laajentumisen tulee jatkossakin perustua tiukalle ehdollisuudelle ja asetettujen jäsenyyskriteereiden täysimääräiselle täyttämiselle. Kukin maa etenee omien ansioidensa mukaan. Kattavat ja johdonmukaiset oikeusvaltiosektorin uudistukset ovat laajentumispolitiikan ytimessä ja määräävät keskeisesti sen, miten maan jäsenyysneuvottelut etenevät. Mahdolliset kahdenväliset ongelmat on ratkaistava erillään laajentumisprosessista. Suomi katsoo, että jokaisella Länsi-Balkanin maalla on EU-jäsenyysperspektiivi. Albanian ja Pohjois-Makedonian jäsenyysneuvotteluja ohjaavat neuvottelukehykset tulisi hyväksyä viipymättä, jotta neuvottelut voidaan aloittaa. Turkin jäsenyysneuvottelut ovat pysähdyksissä, eikä niissä vallitsevissa olosuhteissa ole edellytyksiä edetä. EU:n ei kuitenkaan tule katkaista Turkin EU-jäsenyysprosessia.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja seuraaviin neuvostoihin:

-maatalous- ja kalastusneuvosto (15.11.)

-ulkoasiainneuvosto (15.11.)

-ulkoasiainneuvosto (puolustus) (15.-16-11.)

-yleisten asioiden neuvosto (koheesio) (18.11.)

-ulkoasiainneuvosto (kehitys) (19.11.)
 
Maatalous- ja kalastusneuvostossa komissio antaa katsauksen maataloustuotteiden markkinatilanteesta. Lisäksi tarkoituksena on hyväksyä päätelmät EU:n uudesta metsästrategiasta vuoteen 2030. Neuvostossa käsitellään myös muita asioita, kuten elintarvikehuollon ja ruokaturvan valmiussuunnitelmaa.

Ulkoasiainneuvoston kokouksen aiheina ovat Länsi-Balkan ja Sahel, joiden lisäksi ulkoministerit keskustelevat EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyön suuntaa viitoittavasta strategisesta kompassista yhdessä puolustusministereiden kanssa.

Ulkoasiainneuvosto puolustusministerikokoonpanossa keskustelee myös EU:n sotilaallisen kriisinhallinnan koulutusoperaatiosta. Lisäksi puolustusministerit kokoontuvat Euroopan puolustusviraston (EDA) johtokunnan kokoukseen.

Yleisten asioiden neuvostossa käsitellään koheesiopolitiikan lähivuosien haasteita ja mahdollisuuksia. Tarkoituksena on keskustella koheesiopolitiikan panoksesta elpymiseen, kilpailukykyyn, vihreään ja digitaaliseen siirtymään sekä taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion edistämiseen.

Ulkoasianneuvosto kehitysministerikokoonpanossa kokoontuu aiheinaan vesi EU:n ulkosuhteissa, keskittyen erityisesti Keski-Aasiaan. Lisäksi neuvosto käy epävirallisen keskustelun Yhdysvaltojen kehitysyhteistyöstä vastaavan viraston USAID:n pääjohtaja Samantha Powerin kanssa EU-Yhdysvallat-suhteesta kehitysyhteistyössä. Muissa asioissa saadaan katsaus myös Team Europe –rokotejakelun tilanteeseen.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia

 
Sivun alkuun