Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

EU-ministerivaliokunnassa unionin digi- ja tasa-arvoasioita

Valtioneuvoston viestintäosasto 3.4.2020 11.09
Tiedote 216/2020

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan perjantaina 3. huhtikuuta unionin digitaalista strategiaa ja sukupuolten tasa-arvostrategiaa.

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja koskien Euroopan komission ehdotuksia Euroopan digitaalisesta tulevaisuudesta, datastrategiasta ja tekoälystä. Suomi edistää EU:n digitalisaatiopolitiikkaa hallitusohjelman mukaisesti vahvistaen EU:n digitaalisia sisämarkkinoita ja kilpailukykyä sekä edistäen eettisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän datapolitiikan ja tekoälypoliittisen sääntelykehikon laatimista. Digitaalinen siirtymä on EU:n tärkein kestävän kasvun ja kilpailukyvyn mahdollistaja. Digitalisaatiota tulee hyödyntää myös unionin ilmasto- ja kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi ja vahvistamaan Euroopan uuden kasvustrategian (Green Deal) toteutusta. Tämän kokonaisuuden merkitys korostuu, kun Eurooppa lähtee hakemaan uutta kasvua koronakriisin jälkeen.

EU-ministerivaliokunta käsitteli myös komission maaliskuun alussa julkaisemaa sukupuolten tasa-arvoa koskevaa strategiaa vuosille 2020 – 2025. Suomi kannattaa vahvaa EU:n tasa-arvostrategiaa ja sen tehokasta toimeenpanoa. Suomi pitää tärkeänä, että tasa-arvostrategia sisältää sekä erityistoimia tasa-arvon edistämiseksi ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamiseksi että sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista EU:n päätöksenteon kaikissa vaiheissa. Valtavirtaistaminen on erityisen tärkeää komission painopistealueilla, kuten digitalisaatiota ja demografista muutosta koskevissa toimissa, ilmastopolitiikassa ja Agenda 2030:n toimeenpanossa EU:ssa.

EU-ministerivaliokunta sai myös tilannekatsauksen neuvotteluista koskien EU:n tulevaa rahoituskehystä eli pitkän aikavälin budjettia vuosille 2021 – 2027. Muun muassa koronavirustilanteen vuoksi Eurooppa-neuvoston toisen sopuyrityksen ajankohtaa ei ole vielä sovittu. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan komissio olisi tekemässä esitykseensä tarkennuksia tai muutoksia, jotka huomioisivat koronaepidemian.

Nykyistä rahoituskehystä on jo mukautettu niin, että esimerkiksi koheesiovaroja voidaan kohdentaa koronakriisin hallintaan. Unionissa aletaan myös valmistella koordinoitua ulospääsystrategiaa ja kattavaa elvytyssuunnitelmaa.  Suomessa valtioneuvoston EU-sihteeristö on käynnistänyt valmistelun liittyen EU:n toipumisstrategiaan ja uuden talouskasvun tekijöihin. Tähän työhön kytketään mukaan myös muut ministeriöt ja EU-edustusto.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Matti Niemi p. 045 679 1717, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319, EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia

Sivun alkuun