Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

EU-ministerivaliokunnassa ylimääräinen Eurooppa-neuvosto

Valtioneuvoston viestintäosasto 28.6.2019 11.30
Tiedote

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja ylimääräiseen Eurooppa-neuvostoon, joka järjestetään Brysselissä sunnuntaina 30. kesäkuuta. Kokouksessa EU-maiden johtajat pyrkivät löytämään mahdollisimman laajan yhteisymmärryksen EU:n korkean tason nimityksistä.

Nimityksistä keskusteltiin jo kesäkuun varsinaisessa Eurooppa-neuvostossa 20. kesäkuuta. Sopuun pitäisi päästä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajaehdokkaan, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustajan sekä Euroopan keskuspankit pääjohtajan nimistä. 

EU-ministerivaliokunta käsitteli myös jatkotoimia koskien kesäkuun Eurooppa-neuvoston hyväksymää unionin uutta strategista ohjelmaa vuosille 2019 - 2024. EU:n tulevana puheenjohtajamaana Suomi aloittaa ohjelman jalkauttamisen neuvoston työhön. Lisäksi EU-ministerivaliokunta kävi läpi muita kesäkuun Eurooppa-neuvostossa käsiteltyjä aiheita, jotka ovat vahvasti esillä Suomen puheenjohtajakaudella. Näitä ovat EU:n monivuotinen rahoituskehys, ilmastonmuutos, disinformaatio ja hybridiuhat, EU:n ja Afrikan kumppanuus, laajentuminen sekä EMU:n kehittäminen.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta käsitteli Euroopan komission Suomelle esittämää pyyntöä ottaa vastaan sisäisinä siirtoina Välimereltä pelastettavia turvapaikanhakijoita. Turvapaikanhakijat ovat kolmansien maiden kansalaisia. EU-ministerivaliokunta linjasi, että Suomella on valmius käynnistää valmistelut ottaa Lampedusan saaren edustalla olevalta alukselta enintään kahdeksan turvapaikanhakijaa. Nyt tehty linjaus on kertaluontoinen. Turvapaikkahakijoiden hakemukset käsitellään Suomessa tavanomaisin menettelyin, perustuen hakijan suojeluntarpeen yksilölliseen arviointiin. Sisäministeriö vastaa sisäisten siirtojen edellyttämistä valmisteluista.
 

Lisätietoja: pääministerin EU-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 4685949, erityisavustaja (EU-asiat) Pilvi-Elina Kupias p. 0295 160 995, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319, EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia

Anna-Maja Henriksson Antti Kaikkonen Antti Rinne Li Andersson Mika Lintilä Pekka Haavisto Ville Skinnari
Palaa sivun alkuun