Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

EU:n sosiaalialan kolmikantainen huippukokous käsitteli kestävää kasvua

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.10.2019 16.44
Tiedote 540/2019

EU-toimielinten ja työmarkkinajärjestöjen huippukokouksen teemana Brysselissä 16. lokakuuta oli kilpailukykyinen, oikeudenmukainen ja kestävä Eurooppa. Pääministeri Antti Rinne toimi kokouksen puheenjohtajana yhdessä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tuskin ja Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin kanssa.

”EU:n on oltava maailman kilpailukykyisin ja sosiaalisesti oikeudenmukaisin vähähiilinen talous. Kestävän kasvun saavuttaminen vaatii, että teemme tulevaisuusinvestointeja osaamiseen ja koulutukseen sekä edistämme oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Tässä tarvitsemme laajaa eurooppalaista yhteistyötä. Meidän on ymmärrettävä, että taloudellista kestävyyttä ei saavuteta ilman sosiaalista ja ekologista kestävyyttä”, pääministeri Rinne totesi kokouksessa käydystä keskustelusta.

Ilmasto, osaaminen ja teollisuuspolitiikka esillä

Työministeri Timo Harakka piti alustuspuheenvuoron huippukokouksen osiossa, jossa käsiteltiin oikeudenmukaista siirtymää kohti hiilineutraalia taloutta.

”Muutos hiilineutraaliin talouteen pitää toteuttaa niin, että kaikki pysyvät siinä mukana. Uhkien ja pelkojen tilalle on tarjottava toivoa ja mahdollisuuksia. Työmarkkinaosapuolilla on keskeinen rooli oikeudenmukaisen siirtymän varmistamisessa”, työministeri Timo Harakka muistutti.

Muita kokoukseen aiheita olivat osaamiseen investoiminen ja aikuiskoulutusmahdollisuuksien parantaminen sekä tulevaisuuden teollisuuspolitiikka.

Sosiaalialan kolmikantainen huippukokous on EU:n toimielinten puheenjohtajien ja Euroopan tason työmarkkinajärjestöjen keskustelufoorumi. Kokous edelsi 17.–18. lokakuuta järjestettävää Eurooppa-neuvostoa.

Lisätietoja: pääministerin EU-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto, p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Pilvi-Elina Kupias, p. 0295 160 995, erityisavustaja (mediasuhteet) Dimitri Qvintus, p. 050 574 0956 ja EU- ja kv-asioiden viestintäpäälikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, VNK, Jenni Karjalainen, työministerin erityisavustaja, TEM, p. 040 751 5496

Palaa sivun alkuun