Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Europaminister Tuppurainen träffar Österrikes utrikesminister Schallenberg i Helsingfors

Statsrådets kommunikationsavdelning 20.6.2019 14.20
Pressmeddelande 337/2019

Europaminister Tytti Tuppurainen och Österrikes Europa- och utrikesminister Alexander Schallenberg träffas i Helsingfors måndagen den 24 juni. Ministrarna är kolleger i EU:s ministerråd för allmänna frågor. Vid sitt möte i Helsingfors ska de i första hand diskutera aktuella teman på allmänna rådets agenda. De diskuterar också prioriteringarna för Finlands EU-ordförandeskap, som inleds vid ingången av juli.

Vid mötet behandlas bland annat rättsstatsfrågor och EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027. Ett av målen för Finlands EU-ordförandeskap är att slutföra förhandlingarna om budgetramen så att Europeiska rådet ska kunna nå enighet i frågan före utgången av året. Ministrarna kommer också att behandla frågor som gäller EU:s utvidgning till Västra Balkan. Avsikten är att EU-länderna under Finlands ordförandeskapsperiod fattar beslut om att inleda förhandlingar om EU-medlemskap med Albanien och Nordmakedonien.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476, Matti Niemi, specialmedarbetare, tfn 045 679 1717, statsrådets kansli

Palaa sivun alkuun