Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Eurooppaministeri Tuppurainen yleisten asioiden neuvostoon

Valtioneuvoston viestintäosasto 13.9.2019 15.46
Tiedote 454/2019

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen osallistuu yleisten asioiden neuvostoon maanantaina 16. syyskuuta Brysselissä. Ministeri Tuppurainen johtaa puhetta neuvoston kokouksessa, jonka aiheina ovat EU:n monivuotinen rahoituskehys (2021–2027), lokakuun Eurooppa-neuvoston valmistelu sekä oikeusvaltiokysymykset.

Suomi neuvoston puheenjohtajamaana antaa kokouksessa tilannekatsauksen EU:n monivuotisen rahoituskehysehdotuksen käsittelytilanteesta. Suomi lähetti heinäkuussa kaikille jäsenmaille rahoituskehyskyselyn. Lisäksi Suomi on käynyt eurooppaministerin johdolla kahdenväliset neuvottelut rahoituskehyksestä jäsenmaiden kanssa. Kysely ja neuvottelut pohjustavat Suomen valmistelutyötä. Suomen tavoitteena puheenjohtajamaana on, että lokakuun Eurooppa-neuvostossa käytävä näkemystenvaihto edistäisi konkreettisella tavalla sovun etsimistä rahoituskehyksestä vuoden loppuun mennessä.

Neuvosto käy keskustelun 17.-18. lokakuuta pidettävän Eurooppa-neuvoston asialistasta. Monivuotisen rahoituskehyksen lisäksi Eurooppa-neuvostossa ovat esillä EU:n strategisen ohjelman 2019–2024 jatkotoimet.

Oikeusvaltiokysymykset ovat vahvasti neuvoston asialistalla. Neuvosto käy julkisen periaatekeskustelun oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen vahvistamisesta unionissa. Osana tätä keskustelua käynnistetään neuvoston oikeusvaltioperiaatetta koskevan vuoropuhelun arviointi. Käsittelyn pohjana toimii Suomen laatima keskustelupaperi. Neuvoston on tarkoitus palata aiheeseen marraskuussa.

Lisäksi neuvostossa pidetään ensimmäinen Unkarin kuuleminen. Kyse on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesta menettelystä, joka koskee EU:n yhteisten arvojen noudattamista. Unkaria koskeva menettely perustuu Euroopan parlamentin syyskuussa 2018 tekemään aloitteeseen. Neuvosto saa myös komissiolta tilannekatsauksen Puolan oikeusvaltiotilanteesta.

”Oikeusvaltioperiaatteen turvaaminen on yksi Suomen puheenjohtajakauden keskeisistä prioriteeteista. Käynnistämme maanantaina keskustelun neuvoston vuotuisen oikeusvaltiovuoropuhelun kehittämisestä. Vuoropuhelu koskee kaikkia jäsenvaltioita ja on positiivinen ja rakentava tapa käydä oikeusvaltiokeskustelua EU:ssa. Informoin neuvostoa myös Helsingissä 10.–11. syyskuuta järjestetyn demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia käsitelleen konferenssin annista. Lisäksi asialistalla ovat Unkarin ja Puolan oikeusvaltiotilanteet”, sanoo ministeri Tuppurainen.

EU:n yleisten asioiden neuvostossa jäsenmaita edustavat pääasiassa jäsenvaltioiden eurooppaministerit. Neuvoston tehtävänä on muun muassa valmistella Eurooppa-neuvoston kokouksia. Se myös vastaa useista monialaisista politiikoista kuten rahoituskehysneuvotteluista ja EU:n laajentumisesta. Myös oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kysymykset kuuluvat vakiintuneesti neuvoston asialistalle. Suomen EU-puheenjohtajakaudella (1.7.-31.12.2019) eurooppaministeri Tuppurainen johtaa neuvoston puhetta.

Lisätietoa kokouksesta ja sen aiheista
Suomen puheenjohtajakauden prioriteetit
Monivuotinen rahoituskehys EU:n prioriteettien toteuttajana (eu2019.fi)
Yhteiset arvot ja oikeusvaltioperiaate EU:n toiminnan kulmakivenä  (eu2019.fi)
Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (valtioneuvosto.fi)

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Heli Siivola, p. 0295 160 476 ja erityisavustaja Matti Niemi, p. 045 679 1717, valtioneuvoston kanslia

Palaa sivun alkuun