Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Eurooppaministerien kokouksen aiheena komission vaalipaketti ja Ranskan EU-puheenjohtajuuden painopisteet

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 24.1.2022 16.14
Tiedote 31/2022

EU:n yleisten asioiden neuvosto kokoontuu 25. tammikuuta Brysselissä. Neuvoston aiheina ovat demokratian ja vaalien luotettavuuden vahvistamiseen tähtäävä lainsäädäntöpaketti, Ranskan EU-puheenjohtajuuden prioriteetit, Euroopan tulevaisuuskonferenssin eteneminen, EU:n koronatoimet sekä EU:n ja Ison-Britannian suhde. Suomea kokouksessa edustaa eurooppaministeri Tytti Tuppurainen.

Ministerit käyvät kokouksen julkisessa istunnossa keskustelun komission 25.11.2021 julkaisemasta demokratian ja vaalien luotettavuuden vahvistamiseen tähtäävästä lainsäädäntöpaketista. Tämän niin sanotun vaalipaketin tavoitteena on parantaa eurooppalaisen demokratian toimivuutta ja torjua hybridivaikuttamista. Suomi katsoo komission lailla, että vaaleihin kohdistuva epäasiallinen vaikuttaminen on vakavasti otettava uhka, joka toteutuessaan aiheuttaa epäluottamusta vaalijärjestelmää ja koko demokratian toimivuutta kohtaan.

EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Ranska esittelee kokouksessa puheenjohtajakautensa prioriteetit, joita ovat EU:n suvereniteetin lisääminen, uuden eurooppalaisen kasvumallin edistäminen sekä ihmiskeskeisempi Eurooppa. Yleisten asioiden neuvostossa painottuvat Ranskan puheenjohtajakaudella erityisesti covid19-koordinaatio, EU:n kriisivalmiuden ja resilienssin parantaminen, eurooppalaisen demokratian vahvistaminen sekä oikeusvaltioasiat.

Puheenjohtajavaltio tiedottaa neuvostoa Euroopan tulevaisuuskonferenssin etenemisestä. Konferenssissa kuullaan kansalaisten näkemyksiä EU:n tulevista haasteista ja mahdollisuuksista. Heikentynyt koronatilanne on viivästyttänyt konferenssiprosessia. Konferenssi on kuitenkin tarkoitus saada päätökseen Eurooppa-päivään 9.5.2022 mennessä. Tämän jälkeen Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio tarkastelevat johtopäätöksiä.

Ministerit arvioivat koronatoimien koordinoinnin tilannetta Euroopan tasolla. Suomi katsoo, että rokotteiden tuotantoa ja jakelua on yhä vauhditettava, ja pitää tärkeänä erilaisten väestöryhmien ja mahdollisen rokotevastaisuuden huomioimista kohdennetussa viestinnässä. Suomi on vahvasti sitoutunut rokotesolidaarisuuteen. Rokotteiden saatavuuden parantaminen maailmanlaajuisesti on välttämätöntä pandemian lopettamiseksi.

Neuvosto saa komission tilannekatsauksen EU:n ja Ison-Britannian suhteista, erityisesti Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskeva pöytäkirjan täytäntöönpanosta ja siihen liittyvistä EU:n ja Ison-Britannian välisistä keskusteluista. Päätöksiä asiassa ei ole tarkoitus tehdä.

EU:n yleisten asioiden neuvostossa jäsenmaita edustavat pääasiassa jäsenvaltioiden eurooppaministerit. Neuvoston tehtävänä on muun muassa valmistella Eurooppa-neuvoston kokouksia. Se myös vastaa useista monialaisista politiikoista kuten rahoituskehysneuvotteluista ja EU:n laajentumisesta. Myös oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kysymykset kuuluvat vakiintuneesti neuvoston asialistalle. 

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Heli Siivola p. 050 576 7745 ja erityisavustaja Saara Pokki p. 050 478 6363, valtioneuvoston kanslia
 

 
Sivun alkuun