Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Eurooppaministerit valmistelevat tulevaa Eurooppa-neuvostoa

Valtioneuvoston viestintäosasto 21.9.2020 15.50
Tiedote 595/2020

EU:n yleisten asioiden neuvosto kokoontuu Brysselissä tiistaina 22. syyskuuta. Neuvosto valmistelee 24.–25. syyskuuta järjestettävää ylimääräistä Eurooppa-neuvoston kokousta ja saa tilannekatsaukset rahoituskehys- ja elpymispakettikäsittelystä sekä EU:n ja Ison-Britannian välisistä neuvotteluista. Suomea kokouksessa edustaa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.

Ministerit käyvät keskustelun Eurooppa-neuvoston päätelmäluonnoksesta. Eurooppa-neuvosto tulee käsittelemään sisämarkkinoita, teollisuuspolitiikkaa ja digitalisaatiota sekä EU:n ulkosuhteita. Suomi pitää tärkeänä, että Eurooppa-neuvosto antaa kattavaa ohjausta jatkotyölle sisämarkkinoiden, teollisuuspolitiikan ja digitalisaation alalla. Ulkosuhteiden osalta Turkkia ja Kiinaa koskevien keskustelujen tulee olla strategisia ja kokonaisvaltaisia.

EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Saksa antaa kokouksessa tilannekatsauksen rahoituskehys- ja elpymispakettikäsittelystä. Eurooppa-neuvosto saavutti sovun EU:n tulevasta rahoituskehyksestä (MFF) vuosille 2021–2027 ja uudesta elpymisvälineestä heinäkuussa pidetyssä ylimääräisessä kokouksessaan. Neuvoston puheenjohtajavaltio Saksa on aloittanut tämän jälkeen keskustelut Euroopan parlamentin kanssa rahoituskehyspaketin viimeistelemiseksi.

Neuvosto saa EU:n pääneuvottelija Michel Barnierin tilannekatsauksen EU:n ja Ison-Britannian välisistä neuvotteluista. Suomen ja EU:n kantojen muuttamiselle ei tässä vaiheessa ole tarvetta.

Komissio esittelee kokouksessa suunnitelmiaan koskien vuoden 2021 työohjelmaansa. Suomi katsoo, että vihreän ja digitaalisen siirtymän tulee olla poikkileikkaava tavoite ja lähtökohta kaikessa työssä kohti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää Eurooppaa.

Neuvosto käy myös näkemystenvaihdon EU:n covid-19-koordinaatiosta. Suomi tukee tavoitetta tehostaa jäsenvaltioiden välistä koordinaatiota koskien toimia, joilla koronaviruspandemian vuoksi rajoitetaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta, ja tiedottaa toimista selkeästi EU:n tasolla.

Neuvosto saa lisäksi tilannekatsaukset Puolan ja Unkarin oikeusvaltiotilanteesta. On tärkeää, että EU:n jäsenvaltiot ovat täysin sitoutuneita unionin yhteisiin arvoihin. Suomi suhtautuu vakavasti EU:n perustana olevien arvojen loukkaamiseen tai sen vaaraan.

”Oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi tarvitaan käyttöön koko EU:n työkalupakki. Kesän huippukokouksessa neuvoteltu monivuotisen rahoituskehyksen ja elpymiskokonaisuuden vahva sitominen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen on tosiasia, josta Suomi tulee pitämään tiukasti kiinni”, ministeri Tuppurainen sanoo.

EU:n yleisten asioiden neuvostossa jäsenmaita edustavat pääasiassa jäsenvaltioiden eurooppaministerit. Neuvoston tehtävänä on muun muassa valmistella Eurooppa-neuvoston kokouksia. Se myös vastaa useista monialaisista politiikoista kuten rahoituskehysneuvotteluista ja EU:n laajentumisesta. Myös oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kysymykset kuuluvat vakiintuneesti neuvoston asialistalle.

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Heli Siivola, p. 0295 160 476 ja erityisavustaja Pilvi-Elina Kupias 0295 160 995, valtioneuvoston kanslia

Palaa sivun alkuun