Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Hallituksen esitys valtioneuvoston kanslian määrärahoiksi 2022

Valtioneuvoston viestintäosasto
27.9.2021 17.13
Tiedote 549/2021

Valtioneuvoston kanslia pääluokkaan esitetään määrärahatasoksi 223 milj. euroa vuodelle 2022, mikä on 353 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Vuoden 2021 talousarvio sisälsi 350 milj. euron kertaluonteisen lisämäärärahan Finavia Oyj:n pääomittamiseksi. Valtioneuvoston kanslian pääluokkaan sisältyvät muun muassa valtioneuvoston kanslian sekä oikeuskanslerinviraston toimintamenot, ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkamenot, puoluetuet sekä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat.

Valtioneuvoston kanslian omiin toimintamenoihin esitetään 133 milj. euroa. Vähennystä edellisen vuoden talousarvioon on 2 milj. euroa, joka johtuu vuonna 2021 rahoitettujen hankkeiden päättymisestä ja aiemmin tehdyistä säästöpäätöksistä. 


Toimintamenoihin esitetään lisäystä ulkoasiainhallinnon kokoustekniikan uudistus- ja ylläpitomenoihin, valtioneuvoston tiloissa tehtäviin perusparannuksiin, valtioneuvoston käännös- ja kielipalveluihin ja ministeriöiden yhteisen palvelunhallintajärjestelmän (Virkku) jatkokehittämiseen 0,550 milj. euroa. Lisäksi valtioneuvoston kanslian toimintamenoihin esitetään määrärahoja Presidentti Koiviston muistomerkin suunnitteluun 0,91 milj. euroa ja Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlavuoden toteutukseen 0,085 milj. euroa. Ahvenanmaan 100-vuotisjuhlavuosi on saanut rahoitusta vuosina 2021–2022 yhteensä 0,188 milj. euroa.  


Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajien palkkaukseen esitetään 11,45 milj. euroa. Puoluetoiminnan tukemiseen osoitetaan 35,6 milj. euroa. 


Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaan esitetään 1,5 milj. euroa. Toimenpideohjelman tavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen sekä sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen.


Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistämiseen esitetään lisärahoitusta 0,46 milj. euroa. Määrärahalla tuetaan asetettavan Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työtä, etenkin komission sihteeristön ja käännös- ja tulkkausmenojen osalta. Komission työn tavoitteena on koota saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista sekä tehdä tämä tieto näkyväksi. 


Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle esitetään 1,7 milj. euroa, missä on lisäystä n. 0,1 milj. euroa vuoteen 2021. Lisäys johtuu keskuksen jäsenvaltioiden määrän kasvusta.


Oikeuskanslerinviraston toimintamenoihin esitetään 3,8 milj. euroa.


Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 ja talousyksikön päällikkö Meri-Tuulia Pitkänen p. 0295 160 414, valtioneuvoston kanslia.
 

 
Sivun alkuun