Hyppää sisältöön

Katsaus: Kuntademokratiaa voidaan vahvistaa panostamalla vuorovaikutteisuuteen

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 23.8.2017 15.25
Uutinen 43/2017

Kunnissa on luotu laaja kirjo uusia osallistumismuotoja edustuksellisen päätöksenteon rinnalle. Panostamalla vuorovaikutteisiin osallistumismuotoihin, kuten keskustelutilaisuuksiin, voidaan lisätä kuntalaisten kokemusta päätöksenteon oikeudenmukaisuudesta. Näin todetaan Turun yliopiston tutkijoiden laatimassa Policy Brief -katsauksessa, joka tarjoaa yleiskatsauksen uusien osallistumismuotojen käyttöön, käyttäjiin ja vaikutuksiin.

Kunnat tarjoavat selvityksen mukaan useammin kuulemistilaisuuksien kaltaisia yksisuuntaisia osallistumismuotoja vuorovaikutteisten tilaisuuksien sijaan. Kuitenkin juuri vuorovaikutteisten osallistumismuotojen havaittiin olevan yhteydessä kuntalaisten kokemuksiin päätöksenteon oikeudenmukaisuudesta sekä kuntalaisten mielipiteiden huomioimisesta päätöksenteossa.

Uudet osallistumismuodot voivat olla avuksi poliittisen luottamuksen parantamisessa, mutta tämä edellyttää pitkäjänteistä työtä. Muualla kuin kuntatasolla tehdyissä selvityksissä on havaittu, että usein vain kaikkein aktiivisimmat ihmiset osallistuvat. Tätä voidaan välttää valikoimalla tilaisuuksien osallistujia niin, että myös vähemmän aktiiviset ryhmät saavat varmasti äänensä kuuluviin. Näiden ryhmien äänen kuulumista osallistujajoukossa ja kuntalaisten mielipiteenmuodostusta voidaan tukea hyvällä fasilitoinnilla. Lisäksi tulisi etukäteen pohtia, millä tavoin tilaisuuksien anti otetaan huomioon päätöksenteossa.

Policy Brief on osa Kansanvallan uudet muodot Suomessa -hanketta, joka toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Policy Brief 12/2017

Lisätietoja: Tohtorikoulutettava Maija Jäske, Turun yliopisto, 0400 864830, [email protected]