Hyppää sisältöön

Kuulemisvaihe käynnistyy hallituksen yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden tiedonannon valmistelussa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 3.8.2023 16.23
Tiedote

Valtioneuvosto asetti heinäkuussa työryhmän valmistelemaan hallituksen tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Valmistelutyö on edennyt kuulemisiin.

Työryhmä kuulee aluksi tasa-arvovaltuutettu Rainer Hiltusta, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenmania, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarista ja vanhusasiavaltuutettu Päivi Topoa. Suullisia kuulemisia on pyydetty valtuutettujen lisäksi yhteensä 21 kansalaisjärjestöltä, työmarkkinajärjestöiltä ja tutkijoilta. Lisäksi työryhmä on pyytänyt noin sadalta taholta kirjallista kuulemista työnsä tueksi. Kuultavia pyydetään nostamaan esille asioita, jotka he katsovat tärkeäksi yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Tiedonanto sisältää esityksiä siitä, miten rasismin vastaista työtä edistetään niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Hallitus käsittelee tiedonantoon liittyviä toimia keskiviikkona 16. elokuuta sisäisessä seminaarissaan. 

Työryhmää johtaa valtiosihteeri Risto Artjoki. Tiedonanto pyritään saamaan valmiiksi eduskunnan istuntokauden alkuun mennessä.

Lisätietoja: työryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Risto Artjoki, p. 09 1602 2006, valtioneuvoston kanslia