Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Statsminister Antti Rinnes avslutande ord vid jubileumsseminariet Finlands regeringsform 100 år 13.9.2019

Statsrådets kommunikationsavdelning 13.9.2019 12.21
Tal

(Med reservation för ändringar)

Bästa vänner, ärade åhörare!

Det känns fint att få framföra de avslutande orden vid detta seminarium med vår hundraåriga regeringsform som tema. Jag vill tacka alla dem som varit med och organiserat, planerat och konkret bidragit till att vi tillsammans kan fira vår framstegsvänliga regeringsform. Jag vill också tacka alla seminariedeltagare och dem som hållit dagens utmärkta anföranden.

Som ni mycket väl vet har vi i veckan firat vår hundraåriga regeringsform på ett fint sätt.

I tisdags samlades vi i riksdagen, den finländska republikens och demokratins viktigaste säte.

Fanfaren i plenisalen, talen av republikens president, riksdagens talman och statsministern samt Jean Sibelius körsång ”Båtfärden” framförd av Ylioppilaskunnan Laulajat framhävde tillställningens högtidliga natur.

Bästa vänner!

Det finns all orsak att fira vår regeringsform, eftersom den har gett oss så många möjligheter.

En fortgående demokratiutveckling.

Medborgerliga och mänskliga rättigheter som systematiskt förbättras.

En rättsstat i väst som skyddar den enskilda människan och tillförsäkrar henne frihet.

En välfärdsstat som alltid har utgått från idén att ingen ska behöva vara rädd för att misslyckas och att ett misslyckande inte fråntar oss möjligheten att lyckas senare.

Ett samhälle som hör till de allra tryggaste i världen.

Vi har orsak att vara mycket stolta över allt detta.

Bästa åhörare!

I mitt tal i riksdagen i tisdags berättade jag att statsmakten medverkar till att ge ut Leo Mechelins samlade verk.

Mechelin är inte så känd för den stora allmänheten som man kunde förvänta sig med tanke på hans insatser. Mechelin, som avled tre år innan Finland blev självständigt, var viktig för de människor som drömde om ett självständigt Finland och för den finländska rättsstatens och regeringsformens tillkomst.

Det säger mycket om Mechelins betydelse för sina samtida att den stora finländska poeten Eino Leino i sin dikt ”Kansalaisseppel”, som han skrev inför Mechelins begravning, skildrar Mechelin som en statsman för ett förtryckt folk.

Tack vare tidigare generationers arbete, Leo Mechelin och många andra, är arbetet lättare för oss beslutsfattare i dag. Vår ärorika historia lyser upp vår framtid och ger oss dessutom en grund och riktlinjer att bygga på.

Som ett exempel ska jag nämna förre statsminister Rafael Paasios fina ord:

”Om du inte är säker på hur du ska handla, var alltid på den svagares sida.”

Statsminister Paasios uttalande torde vara avsett som ett råd till politiker, men lika gärna skulle det kunna beskriva syftet med Finlands regeringsform eller grundlag.

Att varje människa och individ ska skyddas. Att vars och ens frihet ska tryggas.

Bästa vänner!

Här i Finland har vi vant oss vid den västerländska demokratins och rättsstatens grundläggande värden. Mänskliga rättigheter, oberoende domstolar, yttrande- och pressfrihet samt odelbart människovärde.

Det är saker som vi är kända för i hela världen.

Bland annat av dessa orsaker har flera samhällen oss som förebild.

Vi måste dock komma ihåg att dessa saker aldrig har varit en självklarhet. Varken år 1919 eller år 2019.

Det ligger på de demokratiskt valda beslutsfattarnas ansvar att försvara dessa värden varje dag.

Det finns de som vill attackera demokratin och rättsstaten. Det ska vi ha nolltolerans mot. Den riktlinjen följer vi i Finland, i Europa och internationellt.

Varför det?

Eftersom angrepp mot demokratin och rättsstaten framför allt är angrepp mot folket, människorna.

Vi har blivit utsatta för angrepp förut, men varje gång har riksdagen gjort sin uppgift och försvarat den finländska demokratin.

Och det gör vi även i framtiden, eftersom det är vår uppgift.

Eftersom vi vet vad som skulle hända med människorna om rättsstatsprincipen inte längre fanns.

Inget bra alls.

Därför ska vi demokratiskt valda beslutsfattare som utsetts av folket komma ihåg följande:

Om vi inte är säkra på hur vi ska handla, låt oss alltid försvara demokratin och rättsstaten.

Av den enkla anledningen att vi då alltid är på individens och frihetens sida.

Precis som vår hundraåriga regeringsform.

Palaa sivun alkuun