Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Pääministeri asetti hankeryhmän etsimään ratkaisuja julkisten rakennusten sisäilmaongelmiin

Statsrådets kommunikationsavdelning 22.9.2017 13.55 | Julkaistu suomeksi 22.9.2017 klo 14.03
Tiedote 421/2017

Pääministeri Juha Sipilä on asettanut hankeryhmän valmistelemaan Terveiden tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelmaa ja ehdotusta ohjelman toimeenpanon organisoimiseksi. Tavoitteena on julkisiin tiloihin liittyvän terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Laadittavalla toimenpideohjelmalla vahvistetaan kestäviä ja terveellisiä rakentamis- ja ylläpitokäytäntöjä sekä ennaltaehkäistään sisäilmaongelmia. Siihen kirjataan käytännön toimia muutosten aikaansaamiseksi tilojen sisäilmaongelmien kysymyksiin jo tällä hallituskaudella. Ohjelmalla haetaan uusia, innovatiivisia ja kestäviä toimintatapoja, jotka näkyvät rakenteellisena muutoksena alalla.

Toimenpideohjelman tulee sisältää tarkemmat tiedot julkisen rakennuskannan tervehdyttämiseen liittyvistä toimista, aikatauluista ja vastuutahoista. Työssä käytetään hyväksi tähän mennessä tehtyjä selvityksiä, saatuja kokemuksia ja vireillä olevaa työtä.

Ohjelman valmistelussa kuullaan laajasti eri osapuolia ja sen etenemistä käsitellään hallituksen strategiaistunnossa. Toimenpideohjelma annetaan syysistuntokaudella eduskunnalle pääministerin ilmoituksella.

Hankeryhmän puheenjohtajana toimii asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja varapuheenjohtajana erityisavustaja Markus Lahtinen valtioneuvoston kansliasta. Hankejohtajana toimii hallitusneuvos Marika Paavilainen valtioneuvoston kansliasta.

Toimenpideohjelma valmistellaan syyskaudella 2017. Hankeryhmän toimikausi päättyy 28.2.2018.  

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Varapuheenjohtaja

Erityisavustaja Markus Lahtinen, valtioneuvoston kanslia

Jäsenet

Erityisavustaja Tea Usvasuo, ympäristöministeriö

Ylijohtaja Helena Säteri, ympäristöministeriö

Yli-insinööri Katja Outinen, ympäristöministeriö

Johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö

Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö

Neuvotteleva virkamies Taina Kulmala, valtioneuvoston kanslia

Hankejohtaja, hallitusneuvos Marika Paavilainen, valtioneuvoston kanslia

Terveet tilat -hanke

Lisätietoja: pääministeri Sipilän erityisavustaja (talouspolitiikka) Markus Lahtinen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 404 ja hankejohtaja, hallitusneuvos Marika Paavilainen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 462

Palaa sivun alkuun