Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Statsminister Sipilä och EU-kommissionens ordförande Juncker diskuterade Europas framtid

Statsrådets kommunikationsavdelning 8.11.2018 16.38
Pressmeddelande 520/2018

Statsminister Juha Sipilä och Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker träffades i Helsingfors i dag den 8 november. Sipilä och Juncker förde en lång diskussion om utvecklandet av EU och unionens framtida utmaningar. De diskuterade också Finlands kommande EU-ordförandeskap och Finlands prioriteringar i fråga om den nya kommissionens femårsprogram.

Sipilä och Juncker behandlade bland annat EU:s åtgärder för att hantera migrationen samt frågor om internationell handel och utvecklandet av EU:s inre marknad.

”När det gäller migrationen måste vi framför allt ta tag i de underliggande orsakerna och samarbeta med ursprungsländerna. Dessutom behövs effektivare kontroll av EU:s yttre gränser, det vill säga också en reform av EU:s gemensamma asylsystem. Under sin ordförandeskapsperiod kommer Finland att arbeta med ett pragmatiskt och lösningsinriktat grepp för att hitta lösningar på de utmaningar som migrationen för med sig”, konstaterade statsminister Sipilä.

Sipilä och Juncker var eniga om att stärkandet av det regelbaserade internationella handelssystemet fortsättningsvis bör prioriteras i EU:s handelspolitik.

”EU ska också i fortsättningen ha en stark roll i reformen av världshandelsorganisationen WTO. Dessutom är det viktigt att vi försöker engagera Förenta staterna och Kina i processen”, sade statsminister Sipilä.

Statsminister Sipilä och EU-kommissionens ordförande Juncker diskuterade också utvecklandet av EU:s försvarssamarbete, EU:s beredskap för hybridhot, läget i fråga om brexitförhandlingarna, samarbetet mellan EU och Afrika, klimatfrågor och EU:s nästa fleråriga budgetram.

Statsminister Sipilä träffade också Bulgariens premiärminister Bojko Borisov i dag. Dagens möten var ett led i en serie av möten som lägger grunden för Finlands EU-ordförandeskap. Statsminister Sipilä kommer att träffa alla EU-staters stats- och regeringschefer innan Finland inleder sitt ordförandeskap. 

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Fotografier för media: https://www.flickr.com/photos/FinnishGovernment

Inspelning av statsminister Sipiläs och EU-kommissionens ordförande Junckers gemensamma presskonferens: vn.fi/live

Palaa sivun alkuun