Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Pääministeri Sipilä ja Ranskan presidentti Macron julkistivat aloitteet EU:n puolustuksesta ja tekoälystä

Statsrådets kommunikationsavdelning 30.8.2018 16.07
Tiedote 390/2018

Pääministeri Juha Sipilä ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron ovat tavanneet Helsingissä 30. elokuuta. Pääministeri Sipilä ja presidentti Macron keskustelivat ajankohtaisista EU-asioista kuten EMU:n ja sisämarkkinoiden kehittämisestä, kauppapolitiikasta, rahoituskehysneuvotteluista ja muuttoliikkeestä. EU:n puolustusyhteistyön kehittämisestä sekä tekoälyn hyödyntämisestä julkistettiin julkilausumat tapaamisen yhteydessä.

”Julkilausuma puolustusyhteistyön kehittämisestä on jatkoa Suomen ja Ranskan aktiiviselle yhteistyölle EU:n puolustusyhteistyön kehittämisessä. Vieraillessani Pariisissa kesäkuussa 2016 annoimme tuolloin Ranskan presidenttinä olleen François Hollanden kanssa julkilausuman, jossa kehotimme EU-maita tehostamaan puolustusyhteistyötään”, pääministeri Sipilä kertoi.

Tämän jälkeen EU:n puolustusyhteistyössä on tapahtunut ripeää ja merkittävää kehitystä, kuten muun muassa pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY:n) aloittaminen. PRY tarkoittaa muun muassa suorituskykyvaatimusten harmonisointia ja eurooppalaisia materiaalihankkeita.

”Kunnianhimo eurooppalaisen puolustuksen kehittämisessä on ennen kaikkea vastuunkantoa kansalaisistamme. Suunta on nyt oikea ja askeleet määrätietoisia. Suomi on ollut Ranskan tavoin aktiivisesti mukana kehityksen jokaisessa vaiheessa. Tulemme jatkamaan näitä yhteisiä ponnisteluja”, pääministeri Sipilä totesi.

Tänään annetussa julkilausumassa osoitetaan tuki EU:n puolustusyhteistyöhön suunnattavien määrärahojen kasvattamiselle sekä pysyvän rakenteellisen yhteistyön ja teollisen yhteistyön tiivistämiselle. Kumpikin maa katsoo, että kriisinhallinnan ohella EU:n puolustusyhteistyön on vahvistettava myös unionin ja sen kansalaisten suojelua. 

Lisäksi julkilausumassa viitataan Ranskan perustamaan eurooppalaiseen interventioaloitteeseen, jonka tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisten kykyä vastata sen omaan turvallisuuteen vaikuttaviin kriiseihin EU:n ja Naton toimien ohella. Interventioaloite on hallitustenvälistä yhteistyötä, jonka tarkoituksena on osaltaan vahvistaa myös EU:n rakenteellista yhteistyötä. Suomi on ilmaissut kiinnostuksena liittyä aloitteeseen.

Digitalisaatio ja innovaatiot olivat niin ikään vahvasti esillä pääministeri Sipilän ja presidentti Macronin keskusteluissa. Presidentti Macronille esiteltiin suomalaista osaamista Aalto-yliopistolla.

”Itselleni oli erityisen suuri ilo aloittaa tapaamisemme presidentti Macronin kanssa yliopistolla innovaatioiden parissa. Toivon, että suomalainen tapa toimia herätti ajatuksia ja voimme jatkaa tiivistä yhteistyötä”, pääministeri Sipilä sanoi.

Suomi ja Ranska ovat nostaneet digitalisaation ja innovaatioiden merkitystä voimakkaasti esiin EU:ssa. Ne ovat keskeinen keino, kun kehitetään EU:n kilpailukykyä ja luodaan uusia työpaikkoja. Pääministeri Sipilän ja presidentti Macronin tänään antama julkilausuma haastaa EU:ta entistä vahvempaan toimintaan tällä saralla.

”Tarvitsemme Eurooppaan entistä vahvempaa tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa. Tämän päämäärän on näyttävä kaikessa tekemisessä. Presidentti Macronin kanssa olemme varmasti kumpikin valmiita käärimään hihamme ja tekemään hartiavoimin töitä eurooppalaisen yhteistyön tiivistämiseksi”, pääministeri Sipilä totesi.

Suomen ja Ranskan tänään julkistetussa aloitteessa kehotetaan EU-maita pureutumaan suunnitelmallisemmin tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin sekä vastaamaan kansalaistenkin huoliin esimerkiksi tekoälyyn liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Julistuksen mukaan EU:n tulee edistää oikeudenmukaista, osallistavaa ja ihmisläheistä digitalisaatiota.  

”Sovimme tänään presidentti Macronin kanssa myös maidemme välisen yhteistyön käynnistämisestä tekoälyyn liittyen. Tarkoituksena on luoda tekoälyä koskevia suosituksia, joita voidaan hyödyntää Suomen ja Ranskan lisäksi myös EU-tasolla”, pääministeri Sipilä kertoi.

Sekä Suomella että Ranskalla on tekoälyyn liittyvä kansallinen strategia. Tämä antaa maille hyvät edellytykset vaihtaa keskenään kokemusta ja osaamista sekä vaikuttaa yhdessä EU-tason toimenpiteisiin. Yhteistyössä keskitytään erityisesti teollisuuden digitalisaatioon, terveyssektoriin, liikenteeseen sekä aloittelevien yritysten tukemiseen.

”Keskustelimme myös useista muista EU:lle merkittävistä kysymyksistä kuten kyvystämme turvata Euroopan omavaraisuus ruuantuottajana. Kyse on viime kädessä turvallisuudesta, ja jaamme presidentti Macronin kanssa tämän huolen. Komission esitys tulevalle rahoituskehyskaudelle leikkaisi merkittävästi maatalouden rahoitusta. Tulemme yhdessä tekemään työtä, jotta maatalouteen ohjattaisiin jatkossakin vähintäänkin nykyisenkaltainen rahoitus”, pääministeri Sipilä sanoi.

”Euroopan sisäinen yhtenäisyys on nyt parempi kuin vielä pari vuotta sitten. Sen sijaan EU:n ulkoa tulevat puhurit heiluttavat unionia ehkä kovemmin kuin koskaan ennen. Meidän tulee kantaa painava vastuumme EU:n yhtenäisyyden säilymisestä. Yhtenäisyys on edellytys EU:n vahvistumiselle. Tämänkin asian puolesta tulemme toimimaan vahvasti yhdessä presidentti Macronin kanssa”, pääministeri Sipilä totesi.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319, erityisavustaja (EU-asiat) Riikka Pakarinen, p. 040 580 0833 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia

Ranskan ja Suomen yhteinen julkilausuma Euroopan puolustuksesta

Ranskan ja Suomen yhteinen julkilausuma tekoäly-yhteistyöstä

Kuvia tapaamisesta 

Taustatietoa EU:n puolustusyhteistyöstä

Suomen ja Ranskan julkilausuma EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vahvistamisesta 15.6.2016

EU-ministerivaliokunnan muistio 4.4.2018

EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyö

Taustatietoa tekoälystä

Pääministeri Sipilä ehdotti EU:n tekoälystrategian laatimista puheenvuorossaan EU-johtajien digitaalisessa huippukokouksessa Tallinnassa 29.9.2017 

Eurooppa-neuvoston päätelmät 19.10.2017

Euroopan komission tiedonanto tekoälystä 25.4.2018

Pääministeri Sipilä piti avauspuheenvuoron digitaalisen Euroopan kehittämisestä ja innovaatioista Sofian epävirallisessa huippukokouksessa 16.5. 2018

Palaa sivun alkuun