Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Statsminister Sipilä: Goda möjligheter till samarbete mellan Finland och Indien

Statsrådets kommunikationsavdelning
17.4.2018 19.29
Pressmeddelande 196/2018
Statsminister Juha Sipilä hade ett enskilt möte med Indiens premiärminister Narendra Modi.

Utvecklingen av de ekonomiska relationerna mellan de nordiska länderna och Indien var huvudtemat för ett toppmöte mellan de nordiska statsministrarna och Indiens premiärminister i Stockholm tisdagen den 17 april. Statsminister Juha Sipilä hade också ett enskilt möte med Indiens premiärminister Narendra Modi. Statsminister Sipilä och premiärminister Modi förhandlade om främjandet av handel, investeringar och annat samarbete mellan Finland och Indien.

”Finlands export till Indien har ökat under de senaste åren. Premiärminister Modi och jag konstaterade att det finns möjligheter till samarbete mellan våra länder särskilt inom energi-, satellit- och utbildningssektorn. Vi kom överens om att stärka samarbetet inom dessa områden och fortsätta förhandla om konkreta projekt på tjänstemannanivå”, sade statsminister Juha Sipilä.

”Jag träffade premiärminister Modi för första gången 2016 på en exportfrämjande Team Finland-resa till Indien. Tillväxten i den indiska ekonomin är en av de snabbaste i världen, och det är viktigt att Finland fortsätter att främja goda ekonomiska relationer med landet. Det finns en stor potential till samarbete”, konstaterade statsminister Sipilä. 

Vid mötet lyfte statsminister Sipilä också fram betydelsen av frihandel, då det för närvarande förhandlas om ett frihandels- och investeringsavtal mellan EU och Indien. Dessutom framhävde statsminister Sipilä betydelsen av internationellt samarbete i arbetet mot klimatförändringen och terrorism.

Nordiska lösningar intresserar Indien

Toppmötet mellan de nordiska statsministrarna och Indiens premiärminister, Indo-Nordic Summit, arrangerades på Indiens initiativ. Statsministrarna från alla fem nordiska länder deltog i mötet.

Vid toppmötet inledde statsminister Sipilä en diskussion om vilken inverkan innovationer, digitalisering och artificiell intelligens har på handeln, arbetsmarknaden och den ekonomiska tillväxten i världen.

Under Modis period som premiärminister har Indien moderniserat sin infrastruktur, sin ekonomi och sitt samhälle. Indiens ekonomi uppskattas växa med en takt på över 7 procent i år och nästa år. År 2017 uppgick Finlands export av varor till Indien till 532 miljoner euro och importen till 340 miljoner. Finlands viktigaste exportprodukter är maskiner och anläggningar samt papper och papp. Exporten av tjänster uppgick å sin sida till 747 miljoner euro och importen till 534 miljoner euro år 2017.

Ytterligare information: Jani Raappana, specialmedarbetare (internationella frågor), tfn 050 566 7889 och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Foton för medierna 

Sivun alkuun