Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Pääministeri Sipilä: Suomella on hyvät mahdollisuudet kasvaa kokoaan suuremmaksi ilmastotoimijaksi

Valtioneuvoston viestintäosasto
10.12.2018 17.18
Tiedote 589/2018

”Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n erikoisraportin viesti on selvä. Meidän on tehtävä enemmän ja nopeammin ilmastomuutoksen torjumiseksi”, sanoi pääministeri Juha Sipilä avatessaan tänään Säätytalossa järjestettyä ilmastoseminaaria.

Pääministerin koolle kutsumassa seminaarissa lähes 170 vaikuttajaa yhteiskunnan eri sektoreilta keskusteli suomalaisista ilmastoteoista ja etsi konkreettisia toimia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi.

”Suomi voi olla kokoaan suurempi toimija ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa. Meidän on löydettävä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti parhaita ratkaisuja, joilla toteutamme kansainvälisiä ilmastosopimuksia ja velvoitteitamme.”

Pääministeri sanoi korostavansa kolmea seikkaa suomalaisten toimissa ilmastonmuutoksen torjunnassa: kulutustottumuksia on muutettava vähemmän päästöjä tuottavaksi, hiilinieluja pitää kasvattaa ja teknologian avulla on löydettävä ratkaisuja hiilen sitomiseksi.

Tilaisuudessa keskityttiin konkreettisiin toimiin

Seminaarissa kuultiin huippuasiantuntijoita ja keskityttiin konkreettisiin toimiin. Akateemikko Markku Kulmalan aiheena oli kokonaisvaltainen kansainvälinen järjestelmä hiilinielujen ja muiden ilmastovasteiden todentamiseen. Kulmala esitteli metodin hiilinielujen kansainväliseksi standardiksi.

Sitran johtaja Mari Pantsar kertoi skaalattavista ratkaisuista ilmastonmuutoksen torjunnassa. Pantsar esitteli olemassa olevia teknologiaratkaisuja ja niiden vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillintään.

St1:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen puhui ilmastotoimien vaikuttavuudesta ja skaalautuvuudesta: pelkästään Suomen tai EU:n hiilineutraalius ei riitä, ja hiilineutraaliutta on tavoiteltava myös globaalissa mittakaavassa. Anttonen sanoi myös, että tarvitaan hiilibudjetti, joka määrittää päästöjen kokonaismäärän ja hiilipörssi, johon päästäjät maksavat päästöistään ja ilmakehästä hiilidioksidia poistavien ratkaisujen tarjoajille maksetaan. Kerätyt rahat siirretään ilmastotoimenpiteisiin – ei esimerkiksi valtion budjettiin.  

Varman toimitusjohtaja Risto Murto puolestaan käytti puheenvuoron sijoittamisesta ja ilmastonmuutoksesta.

Suomessa erityisosaamista ilmastoasioissa

Konkreettisista keinoista keskusteltiin myös ryhmä- ja loppukeskusteluissa. Esille nousi mm. se, että Suomessa on johtavaa osaamista ilmastonmuutoksen torjumisen, luonnonvarojen riittävyyden turvaamisen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen avuksi. Myös mittaamisessa on Suomella erityisosaamista ja sillä on potentiaalia vientituotteeksi. Hiilipörssi nousi esille useissa puheenvuoroissa konkreettisena keinona vaikuttaa siihen, että päästöt laskevat ja hiilinielut kasvavat.

”Maatalousmailla on myös suuri mahdollisuus toimia hiilinieluina”, pääministeri Sipilä sanoi.

Ensi viikon torstaina 20. joulukuuta eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kokoontuvat yhteiseen palaveriin eduskunnassa. Pääministeri Sipilä toivoo, että sen tuloksena olisi puolueiden yhteinen näkemys Suomen ilmastopolitiikan peruslinjasta.   

Pääministeri aikoo ottaa jo tällä viikolla Eurooppa-neuvoston kokouksessa esille seminaarin viestiä.

Keskustelussa nostettiin esille, että sijoittajilla on rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja että tarvitaan vertailukelpoinen kehikko ilmastonmuutoksen vaikutuksista kertomiseen. Lisäksi tuotiin esille, että vastuullinen sijoittaminen on jo valtavirtaa.

Kansalaisille suunnattu Sitoumus2050-palvelu julkistettiin

Tilaisuudessa lanseerattiin valtioneuvoston kanslian kansalaisille suunnattu Sitoumus2050-palvelu, jonka avulla jokainen voi tehdä henkilökohtaisen suunnitelmansa sekä sitoutua oman hiilijalanjälkensä puolittamiseen. Palvelun taustalla on Sitran Elämäntapatesti, jota on tehty jo yli puoli miljoonaa kertaa. Palvelun esitteli johtava asiantuntija Anu Mänty valtioneuvoston kansliasta.

Sitoumus2050-palvelu laskee käyttäjän hiilijalanjäljen ja ohjaa tutustumaan käyttäjälle räätälöityihin arjen tekoihin. 100 erilaisen teon avulla omaa hiilijalanjälkeään voi pienentää askel kerrallaan. Teoista voi valita ne, joihin on valmis sitoutumaan. Lisää valtioneuvoston kanslian tiedotteessa 10.12.2018.

Pääministeri on jo aiemmin tehnyt oman kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksensa.

Uusia kiertotalouden liiketalouden mahdollisuuksia

Tiistaina 11. joulukuuta avataan kiertotaloushaku, joissa haetaan uusia kiertotalouden liiketalouden mahdollisuuksia teemoissa muovit, tekstiilit ja rakentaminen. Lisää aiheesta sivustolla kokeilunpaikka.fi.

Ilmastoseminaarin ohjelma, aineistot sekä videotallenteet

Pääministerin videoblogi tilaisuuden lopuksi

Lisätietoja: erityisasiantuntija Susanna Perko, p. 050 570 7591 ja pääministerin erityisavustaja Kari Jääskeläinen p. 0295 160 544, valtioneuvoston kanslia sekä Sitoumus2050-palvelusta johtava asiantuntija Marja Innanen, p. 040 777 5582 ja johtava asiantuntija Anu Mänty, p.  050 3270388, valtioneuvoston kanslia

Sivun alkuun