Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Statsminister Sipilä: Finland har goda möjligheter att bli en allt större aktör i klimatfrågor

Statsrådets kommunikationsavdelning
10.12.2018 17.18 | Publicerad på svenska 11.12.2018 kl. 12.01
Pressmeddelande 589/2018

”Budskapet i specialrapporten av den mellanstatliga panelen för klimatförändringar, IPCC, är tydligt. Vi måste vidta fler och snabbare åtgärder för att bekämpa klimatförändringen”, sade statsminister Juha Sipilä i sitt öppningsanförande på ett seminarium om klimatfrågor, som ordnades i Ständerhuset måndagen den 10 december.

Närmare 170 inflytelserika personer från olika samhällssektorer deltog i seminariet som initierats av statsminister Sipilä. På seminariet diskuterades finländska klimatgärningar och begrundades konkreta åtgärder för att begränsa klimatförändringen.

”Finland kan bli en allt större aktör när det gäller att hitta en lösning på klimatförändringen. Vi måste hitta de ekonomiskt, socialt och ekologiskt sett bästa lösningarna för att genomföra internationella klimatavtal och fullgöra våra förpliktelser.”

Statsminister Sipilä konstaterade att han särskilt vill betona tre aspekter i de finländska klimatgärningarna: konsumtionsvanor som orsakar lägre utsläpp, större kolsänkor och tekniska lösningar för att ta upp koldioxid.

Konkreta åtgärder i fokus

På seminariet talade många framstående experter, och konkreta åtgärder var i fokus i de olika anförandena. Akademikern Markku Kulmala talade om ett övergripande internationellt system för identifiering av exempelvis kolsänkor. Kulmala presenterade en metod som lämpar sig som internationell standard för kolsänkor.

Mari Pantsar, som är direktör på Sitra, talade om skalbara lösningar för att bekämpa klimatförändringen och presenterade befintliga tekniska lösningar och deras inverkan på begränsningen av klimatförändringen.

Mika Anttonen, som är ordförande för St1:s styrelse, talade om klimatåtgärders genomslag och skalbarhet. Det räcker inte med koldioxidneutralitet enbart i Finland eller i EU, utan det ska vara ett mål även på globalt plan. Anttonen konstaterade också att det behövs en koldioxidbudget som fastställer ett utsläppstak, och en koldioxidbörs där de som orsakar utsläpp betalar för sina utsläpp och de som tillhandahåller lösningar för att avlägsna koldioxid från atmosfären får betalt. De insamlade medlen ska styras till klimatåtgärder, inte till exempel till statsbudgeten.

Varmas verkställande direktör Risto Murto höll seminariets sista expertanförande med temat investering och klimatförändring.

Finland har specialkompetens i klimatfrågor

Konkreta åtgärder dryftades även i grupper och i den avslutande diskussionen. I diskussionerna lyftes fram bland annat att Finland har ledande kompetens när det gäller att bekämpa klimatförändringen, trygga tillräckliga naturresurser och bevara naturens mångfald. En potentiell exportprodukt för Finland är mätning, som vi också har specialkompetens i. Koldioxidbörsen nämndes i många anföranden som en konkret åtgärd som bidrar till lägre utsläpp och större kolsänkor.

”Jordbruksmarker har också stora möjligheter att fungera som kolsänkor”, sade statsminister Sipilä.

Torsdagen den 20 december sammanträder riksdagspartiernas ordförande till ett gemensamt möte i riksdagen. Statsminister Sipilä hoppas att mötet resulterar i en gemensam uppfattning om grundlinjen för Finlands klimatpolitik.  

Statsministern kommer dessutom att främja seminariets budskap på Europeiska rådets möte senare denna vecka.

På seminariet lyftes även fram att investerare har en viktig roll i bekämpningen av klimatförändringen och att det behövs ett jämförbart ramverk för klimatförändringens effekter. Det konstaterades också att ansvarsfulla investeringar redan har fått stort genomslag.

Tjänsten Sitoumus 2050 för medborgare offentliggjordes

På seminariet lanserades statsrådets kanslis nya tjänst för allmänheten, Sitoumus 2050, där var och en kan utarbeta en personlig plan och förbinda sig att halvera sin klimatpåverkan. Bakgrunden till den nya tjänsten är Sitras livsstilstest som har tagits över 500 000 gånger. Ledande sakkunnig Anu Mänty från statsrådets kansli presenterade tjänsten.

Tjänsten Sitoumus 2050 räknar ut användarens koldioxidavtryck, det vill säga klimatpåverkan, och föreslår skräddarsydda gärningar i vardagen. Tjänsten omfattar 100 olika gärningar genom vilka var och en kan minska sin klimatpåverkan ett steg i taget. Användarna får själv välja ut vilka gärningar de förbinder sig till. Mer information om tjänsten finns i statsrådets kanslis pressmeddelande (10.12.2018).

Statsminister Sipilä har redan tidigare ingått ett eget åtgärdsåtagande för hållbar utveckling.

Nya affärsmöjligheter inom cirkulär ekonomi

Tisdagen den 11 december inleds en ansökningsomgång för nya affärsmöjligheter inom cirkulär ekonomi. Mer information om efterlysningen av försök med temana plast, textilier och byggande finns på webbplatsen kokeilunpaikka.fi.

Seminarieprogrammet samt material och videoinspelningar från seminariet (på finska)

Ytterligare information: Susanna Perko, specialsakkunnig, tfn 050 570 7591, och Kari Jääskeläinen, statsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 160 544, statsrådets kansli, samt om tjänsten Sitoumus 2050 Marja Innanen, ledande sakkunnig, tfn 040 777 5582, och Anu Mänty, ledande sakkunnig, tfn 050 327 0388, statsrådets kansli

 
Sivun alkuun