Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Parlamentaaristen komiteoiden työ pääsemässä vauhtiin – korona viivästytti osin työn aloittamista

Valtioneuvoston viestintäosasto
12.6.2020 15.15
Tiedote 413/2020
Ihmisiä kokouksessa

Maaliskuussa asetetut parlamentaariset komiteat ovat käynnistämässä työtään vähitellen. Koronakriisi on viivästyttänyt työn aloittamista ja osassa komiteoista vaikuttanut vahvasti myös työn sisältöön. Näin ollen on ollut tarkoituksenmukaista aloittaa työ vasta, kun koronan seurauksista on riittävästi käsitystä. Komiteatyötä on kevään aikana tehty osin etäkokouksin.

Hallitusohjelma sisältää lupauksen politiikan uudistamisesta. Parlamentaarinen komiteatyö on osa tätä uudistusta, jolla pyritään vahvistamaan valmistelun avoimuutta, osallisuutta ja tietopohjaa. Hallitus asetti maaliskuussa viisi parlamentaarista komiteaa: kriisinhallintakomitean, asevelvollisuuskomitean, maakuntaverokomitean, lapsistrategiakomitean ja sosiaaliturvakomitean. Sosiaaliturvakomitean työn ennakoidaan kestävän ensi vaalikauden loppuun – muiden komiteoiden työn odotetaan valmistuvan tällä vaalikaudella.

Kriisinhallintakomitean työ juuri käynnistynyt

Kriisinhallinnan parlamentaarisen komitean työ lähti liikkeelle 11.6. pidetyssä kokouksessa, jossa tehtiin katsaus Suomen kriisinhallintaosallistumisen nykytilaan ja näkymiin. Komitea tulee laatimaan kokonaisvaltaisen, yli hallituskausien ulottuvan kriisinhallinnan tavoitelinjauksen toiminnan vaikuttavuuden ja resurssien käytön suunnitelmallisuuden tehostamiseksi. Komitea selvittää, miten kansainvälinen turvallisuusympäristö ja kriisinhallinta ovat muuttuneet ja mitä vaatimuksia tämä asettaa Suomen kriisinhallintaosallistumiselle. 

”Työn keskiössä on sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan kehittäminen. Kriisinhallintaa tarkastellaan kuitenkin osana laajempaa toimijoiden verkostoa, johon kuuluu myös rauhanvälityksen, kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun toimijoita.” toteaa komitean puheenjohtaja, poliittinen valtiosihteeri Johanna Sumuvuori. Koronapandemia tullaan huomioimaan komitean työssä mm. kriisinhallinnan toimintaympäristön ja operaatioiden käytäntöjen arvioinnissa.

Kriisinhallintakomitean työn on määrä valmistua helmikuussa 2021.

Asevelvollisuuskomitea myös kokoustanut ensimmäistä kertaa

Asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä selvittävä parlamentaarinen komitea kokoontui ensimmäisen kerran 3.6.2020. Ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin komiteatyön keskeisistä tavoitteista ja periaatteista ja vahvistettiin komitean työsuunnitelma.

Komitean työ jakautuu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 2020 analysoidaan nykytilaa ja arvioidaan sen vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa hallitusohjelmassa mainittuihin reunaehtoihin, joita ovat sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeet, korkean maanpuolustustahdon ylläpitäminen ja kansalaisten yhdenvertaisuuden vahvistaminen. Keväällä 2021 keskitytään kehittämistarpeisiin ja ratkaisuvaihtoehtojen arviointiin. Komitean mietintö tavoitetiloista valmistuu syksyllä 2021. Etu- ja sidosryhmät ja muut asiantuntijat osallistuvat työskentelyyn erilaisten kuulemismenettelyjen kautta.

Maakuntaverokomitea kokoontunut jo etänä

Maakuntaverokomitea on kevään aikana järjestänyt etäkokouksia. Kolmas kokous pidetään kesäkuussa. Komitean työ kytkeytyy vahvasti sote-uudistukseen, jonka linjaukset hallitus on juuri saanut valmiiksi. Maakuntaverokomitean määräaika päättyy vuoden lopussa. Komiteassa on 15 jäsentä ja laaja sihteeristö.

”Kokousten pitäminen etänä on sujunut hyvin, mutta silti odotamme kovasti, että pääsisimme syksyllä normaaliin kokouskäytäntöön. Komitean työn edetessä keskustelun käyminen on tärkeää, ja se sujuu kuitenkin paremmin kasvotusten”, toteaa maakuntaverokomitean puheenjohtaja, kansanedustaja Esko Kiviranta.

Lapsistrategiakomitean työ pääsemässä alkuun

Parlamentaarisen komitean työ lapsistrategian parissa alkaa kesäkuussa. Kansallisen lapsistrategian pohjaksi on valmistunut pohjatyö, jossa on koottu tietoa lapsen oikeuksista niin kansainvälisesti kuin kansallisesti. Tämä pohjatyö on tärkeä osa strategian valmistelua.

”Koronaepidemia on vaikuttanut lapsistrategian valmistelun aloittamisen ajankohtaan, mutta myös sen sisältöön. Lapsistrategian yhteyteen on asetettu työryhmä, jonka tehtävänä on vahvistaa lapsen oikeuksia ja lasten sekä perheiden hyvinvointia koronaepidemian jälkihoidossa. Myös tämän ryhmän työssä koottua tietoa hyödynnetään kansallisen lapsistrategian valmistelussa, kun arvioidaan lapsen oikeuksien toteutumista poikkeustilan aikana”, kertoo lapsistrategian valmistelun pääsihteeri Johanna Laisaari.

Komitean on määrä saada työnsä valmiiksi kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Sosiaaliturvakomitealla useiden vuosien työ edessä

Sosiaaliturvakomitean työ on käynnistynyt uudistuksessa ratkaistavien ongelmien kartoituksesta.

”Ongelmien määrittely on komitean kenties tärkein tehtävä. Se antaa kestävän pohjan edetä ratkaisuvaihtoehtoihin”, kertoo komitean puheenjohtaja, tutkimusprofessori Pasi Moisio. ”Ongelmien määrittelyn rinnalla rakennamme uudistuksen tietopohjaa. Komitealla on kunnianhimoiset tavoitteet tehdä uudistusta avoimesti ja tutkimusperusteisesti. Ne ohjaavat meitä, kun jaamme tietoa uudistuksesta.”

Komitea uudistaa sosiaaliturvaa kokonaisuutena. Sen työaika on kaksi vaalikautta.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Jouni Varanka, p. 0295 160 177, pääministerin eduskunta-asioiden erityisavustaja Tuulia Pitkänen, p. 0295 160 231, valtioneuvoston kanslia

Sivun alkuun