Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 1.6.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto
1.6.2017 13.15
Tiedote 272/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 1.6.2017 seuraavia asioita:

Rikosseuraamuslaitoksen oikeuttaminen allekirjoittamaan viiden vankilan kokonaisvuokrasopimukset. Kokonaisvuokramalliin siirtyvät Kuopion, Mikkelin, Sukevan, Käyrän ja Satakunnan vankilan Huittisten osasto 1.8.2017 lukien. Sopimusten yhteenlaskettu kokonaisvuokra Rikosseuraamuslaitokselle on 8,9 miljoonaa euroa vuodessa. Vuokrattua alaa on viidessä vankilassa yhteensä noin 55 504 m2. Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. Vuokramallin muutoksesta aiheutuu enintään 294 000 euron vuosittainen lisäkustannus Rikosseuraamuslaitokselle. Vastuu kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta siirtyy Senaatti-kiinteistöille. Ylläpito sisältää hoitokulut, kunnossapidon ja kiinteistöveron. (OM neuvotteleva virkamies Marianne Mäki 0295 150 238)

Vuoden 2017 talousarvion momentin 28.92.95 (Valtion takaussuoritukset) arviomäärärahan ylittäminen 8 200 000 eurolla. Pietari-säätiön Suomi-talon kaupan on alustavan tiedon mukaan tarkoitus toteutua kesäkuussa 2017. Tämän johdosta luotonmyöntäjä tulee irtisanomaan Pietari-säätiön valtiontakaukselliset lainat. Valtiontakauksellisten lainojen irtisanomisen myötä valtion tulee suorittaa takausvastuun perusteella takauskorvausta luotonmyöntäjälle 8 400 494,20 euroa korkoineen ja mahdollisine muine kuluineen. (VM talouspäällikkö Jan Holmberg 0295 530 156)

Geologian tutkimuskeskuksen oikeuttaminen tekemään vuokrasopimukset Senaatti-kiinteistöjen kanssa tilojen vuokraamiseksi Vuorimiehentie 5:stä ja Vuorimiehentie 2:sta Espoossa. Vuorimiehentie 5:n sopimus on voimassa toistaiseksi ja irtisanottavissa 12 kuukauden irtisanomisajalla. Vuorimiehentie 2:n laboratoriotilojen osalta ensimmäinen irtisanomisaika on yhdeksän vuotta vuokrasopimuksen todellisesta alkamispäivästä ja molemminpuolinen irtisanomisaika on 12 kuukautta. Vuosivuokra uusissa tiloissa on 744 309 euroa ja vuokrasäästö on noin 0,5 miljoonaa euroa vuodessa. (TEM kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen 0295 064 216)

Sivun alkuun