Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Raha-asiainvaliokunnan istunto 1.7.2015

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 1.7.2015 13.12
Tiedote 357/2015

Raha-asiainvaliokunta puolsi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävien avustusvarojen, korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä valtiontakausten myöntämisvaltuuden osoittamista maatalouden rakennetukien toimeenpanoa varten vuonna 2015.

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 1.7.2015 seuraavia asioita:

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävien avustusvarojen, korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä valtiontakausten myöntämisvaltuuden osoittaminen maatalouden rakennetukien toimeenpanoa varten vuonna 2015. Vuoden 2015 talousarvion momentilla 30.10.40 (Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset) on vuonna 2015 määrärahaa 22 000 000 euroa ja myöntämisvaltuutta 66 000 000 euroa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille osoitetaan 88 000 000 euroa käytettäväksi rakennetukien toimeenpanoa varten. Momentilla 30.10.41 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta 250 000 000 euroa, josta nyt jaetaan 247 000 000 euroa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi. Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) vuoden 2015 käyttösuunnitelman mukaisia avustusvaroja on käytettävissä 20 000 000 euroa, joka jaetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi. Makeran vuoden 2015 käyttösuunnitelmassa 10 000 000 euroon rajattu valtiontakausten myöntämisvaltuus osoitetaan Maaseutuvirastolle edelleen jaettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi ilmoitusten mukaan. (MMM maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki 0295 162 437)

 
Sivun alkuun