Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 11.1.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto
11.1.2018 13.20
Tiedote 11/2018

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 11.1.2018 seuraavia asioita:

Työterveyslaitoksen vuoden 2018 talousarvion vahvistaminen. Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy talousarvion. Työterveyslaitokselle suoritetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin menoihin valtionapua 80 prosenttia kustannuksista. Talousarviossa vahvistetaan valtionapuun oikeutettaviksi kustannuksiksi 29 027 500 euroa. Valtionapu on 23 222 000 euroa. Määrärahasta saa käyttää enintään 350 000 euroa työterveyshuollon koulutukseen ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen. (STM erityisasiantuntija Niina Kiviaho 0295 163 009)

Sivun alkuun