Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 11.5.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto
11.5.2017 13.11
Tiedote 225/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 11.5.2017 seuraavia asioita:

Sopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa koskien Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun pääpoliisiaseman sekä Keskusrikospoliisin vuokrasopimusta. Turun peruskorjatulle pääpoliisiasemalle vuokrataan noin 11 795 htm2:n toimitiloja sekä Keskusrikospoliisille 693 m2:n toimitilat Senaatti-kiinteistöiltä. Toimitilatarve on esitetty enimmäismääräisenä tämän hetken tilanteessa. Lounais-Suomen poliisilaitoksen pääpoliisiaseman tilat sijaitsevat osoitteessa Eerikinkatu 40-42. Kiinteistön omistaa valtio ja sitä hallinnoi Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöt on vienyt kustannuksellaan eteenpäin Turun poliisitalon kehityshanketta tavoitteena saada myös muita valtion toimijoita mahtumaan samaan kiinteistöön. Tilojen vuokraamisesta tehdään sopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa 12 kuukauden irtisanomisajalla ja jäännösarvovastuulla. Turun pääpoliisiaseman peruskorjattujen toimitilojen arvioitujen 11 795 m2 sekä Keskusrikospoliisin 693 m2 vuokrakustannukset vuoden 2018 tasossa kymmenen vuoden vuokra-aikana ovat: Vuokra 18 599 939 euroa, käyttömenot (sähkö ja siivous) 2 678 212 euroa eli yhteensä enimmillään 21 278 151 euroa. Arvonlisäverollinen kustannus on 23 063 924 euroa (vuokra) ja 3 320 983 euroa (käyttömenot). Toimitilameno yhteensä arvonlisäverolla enimmillään on 26 384 907 euroa. (SM johtava asiantuntija Ari-Pekka Dag 0295 488 560)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2017. Yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle suoritetaan lääkärin ja hammaslääkärin peruskoulutuskorvaukseksi sekä erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkintokorvaukseksi 46 050 euroa. Muualla kuin yliopistollisessa sairaalassa annettavasta peruskoulutuksesta suoritettavan korvaus on 900 euroa koulutuskuukautta ja koulutuksessa olevaa lääkäriä ja hammaslääkäriä kohden. Yliopistoille erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta aiheutuvien kustannuksen korvaus on 5 500 euroa. Asetus tulee voimaan 15.5.2017. (STM hallitussihteeri Johanna Huovinen 0295 163 408)

Sivun alkuun