Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 11.8.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 11.8.2016 13.19
Tiedote 320/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 11.8.2016 seuraavia asioita:

Valtiontakuun myöntäminen Museovirastolle Suomen kansallismuseossa järjestettävälle "Renessanssi. Nyt – Rafaelista Tizianiin" -taidenäyttelylle sekä valtiontakuun myöntäminen HAM Helsingin taidemuseolle Tennispalatsissa järjestettävälle ”YAYOI Kusama – Äärettömyydessä” –taidenäyttelylle. Museovirastolle myönnettävä valtiontakuu on voimassa 1.9.2016-1.2.2017 ja HAM Helsingin taidemuseolle myönnettävä valtiontakuu on voimassa 14.9.2016-29.2.2017. Valtiontakuu kattaa esinevahingot taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain (411/1986) mukaisesti sekä valtiontakuupäätöksessä mainituin ehdoin. (OKM kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen 0295 330 081)

Vuokrasopimuksen tekeminen Suomen ympäristökeskuksen toimitiloista. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta oikeuttaa Suomen ympäristökeskuksen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimukset Latokartanonkaari 11:n ja Latokartanonkaari 9:n toimitiloista Helsingissä. (YM talouspäällikkö Timo Jaakkola 0295 250 214)

Palaa sivun alkuun