Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 12.10.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 12.10.2017 13.18
Tiedote 463/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 12.10.2017 seuraavia asioita:

Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) vuoden 2017 käyttösuunnitelman ja lainamäärän, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2017 myöntää muuttaminen. Vuoden 2017 ensimmäisessä lisätalousarviossa on osoitettu Makeraan 3,0 miljoonaa euroa. Yhteensä vuonna 2017 tuloja arvioidaan olevan käytössä 125,35 miljoonaa euroa. Uusia valtiontakauksia on voitu vuonna 2017 myöntää maatalouden rakennetukilain (1476/2007) ja sen nojalla annetuilla valtioneuvoston asetuksilla tarkemmin määritettyihin kohteisiin enintään 10,0 miljoonan euron lainamäärälle. Valtiontakauksia on vuonna 2017 jaettu 10,0 miljoonan euron lainamäärälle, ja muutoksella uusien valtiontakauksien myöntövaltuutta korotetaan 4,0 miljoonalla eurolla. Makerasta valtiontakauksen kohteena olevien lainojen pääomaa saa samanaikaisesti olla maksamatta enintään 80,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 alussa Makeran takaama lainamäärä oli noin 40,1 miljoonaa euroa. Valtiontakauksen myöntövaltuuden porotaloudelle ja luontaiselinkeinoille mahdollistava asetus (276/2017) astui voimaan 15.5.2017. Arvioidaan, että poro- ja luontaiselinkeinojen rakennetukilain (986/2011) ja sen nojalla annetulla valtioneuvoston asetuksella tarkemmin määritettyihin kohteisiin valtiontakauksia myönnetään enintään 0,5 miljoonan euron lainamäärälle. Uusien valtiontakauksien myöntövaltuutta muutetaan siten, että uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2017 myöntää maatalouden rakennetukilain (1476/2007) sekä poro- ja luontaiselinkeinojen rakennetukilain (986/2011) ja niiden nojalla annetuilla valtioneuvoston asetuksilla tarkemmin määritettyihin kohteisiin enintään 14,0 miljoonan euron lainamäärälle. (MMM maaseutuekonomisti Saara Meurasalo 0295 162 035)

Vuoden 2017 talousarvion momentin 32.20.40 (Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen) määrärahan ylittäminen 40 000 000 eurolla. Momentille on myönnetty määrärahoja vuoden 2017 talousarviossa ja ensimmäisessä lisätalousarviossa yhteensä 284,5 miljoonaa euroa. Määrärahoja on 27.9.2017 käytetty 252,4 miljoonaa euroa ja jäljellä on 32,1 miljoonaa euroa. Tästä on varattu Euroopan avaruusjärjestön (ESA) ohjelmamaksuihin 11,9 miljoonaa euroa. Maksatuksia toteutuu keskimäärin 30 miljoonaa euroa kuukaudessa, joten määrärahat riittävät lokakuun puoliväliin. Työ- ja elinkeinoministeriö on ehdottanut 40 000 000 euron lisäystä momentille 32.20.40 vuoden 2017 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen. Koska lisätalousarvio ei ehdi tulla voimaan ennen momentin ylitystarvetta, momentin määräraha ylitetään 40 000 000 eurolla. (TEM talousjohtaja Mika Niemelä 0295 062 135)

Sivun alkuun