Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 19.4.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto
19.4.2018 13.22
Tiedote 200/2018

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 19.4.2018 seuraavia asioita:

Valtiovarainministeriön määräys valtion budjettitalouden velanhallinnasta. Osana vuosittaista valtion budjettitalouden velanhallinnan ohjeistuksen tarkistamista, ehdotuksessa esitetään muutettavaksi 8.12.2016 päivättyä valtion budjettitalouden velanhallintaa koskevaa valtiovarainministeriön määräystä. Voimassa olevassa ohjeessa määriteltyä aikatasoitetun erääntyvän velan maksimiarvoa yli vuoden mittaisten vastuiden osalta esitetään korotettavaksi nykyisestä. Edelleen voimassa olevaa velanhallinnan ohjetta ehdotetaan muutettavaksi siten, että Valtiokonttorilla on jatkossa valtuus kahdensuuntaiseen vakuusmenettelyyn johdannaistoiminnassa. Ehdotuksessa esitetään myös muutosta Valtiokonttorin raportointivelvollisuuteen maksuliikennepankkien limiitinylityksistä. (VM erityisasiantuntija Sami Napari 0295 530 328)

Poikkeuslupahakemuksen hylkääminen sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointiin (Tampereen kaupunki, Männistö-hanke). Tampereen kaupunki on hakenut  rakennusinvestointia koskevaa poikkeuslupaa tehostetun palveluasumisen uudisrakennukseen Koukkuniemen alueelle (Männistö-hanke). Hanke on osa Tampereen kaupungin toteuttamaa palvelurakenneuudistusta, jossa nykyisiä vanhainkotipaikkoja korvataan tehostetun palveluasumisen paikoilla. Hanke toteutetaan kaupungin omistukseen ja hankkeen toteutusvaihe ajoittuu vuosille 2018–2020. Hankkeelle on saatu Ara:lta varauspäätös investointiavustuksesta ja korkotukilainasta. Hankkeelle on varattu budjettirahoitus Tampereen kaupungin talousarviossa 2018 ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2019. Päätöksellä esitetään hylättäväksi hakemus poikkeusluvasta Tampereen kaupungin hankkeelle. Asiassa ei ole selvitetty, miksi investointi olisi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla perusteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen toteuttaa esitetyssä aikataulussa. (STM erityisasiantuntija Anne Arvonen 0295 163 285)

Poikkeuslupa sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointiin (Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä). Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on hakenut rakennusinvestointia koskevaa poikkeuslupaa koskien Tays:n R-rakennuksessa sijaitsevan keskusvaraston peruskorjausta ja käyttötarkoituksen muutosta. Päätöksellä myönnetään poikkeuslupa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hankkeelle, jossa peruskorjataan tiloja sairaala-apteekille, sädehoidolle, ruokahuollolle sekä logistiikalle. Hanke toteutetaan kuntayhtymän omistukseen ja hankkeen toteutusvaihe ajoittuu vuosiin 2018–2019. Hakijan mukaan hanke on välttämätön ja kiireellinen erityisesti huomioiden tulevan EU-direktiivin velvoitteet lääkehuollon kannalta. (STM erityisasiantuntija Anne Arvonen 0295 163 285)

Sivun alkuun